Fryšava pod Žákovou horou – osobnosti

Skladatele a pedagoga OTAKAR ŠÍN. Na svět přišel 23. dubna 1881 v hostinci, který měl jeho otec Čeněk Šín pronajatý. Tehdy ještě nikdo netušil, že v obyčejné venkovské hospodě se narodila významná osobnost hudebního světa. První setkání budoucího hudebního skladatele s hudbou se uskutečnilo v době, kdy mu byly čtyři roky. Tehdy se v obci objevili dva flašinetáři a hošík byl jejich produkcí očarován. Znovu a znovu chtěl slyšet skladby, které kouzelné skřínky vyluzovaly.

Byl hudební skladatel a významný hudební teoretik. Studoval průmyslovou školu v Brně, z níž přešel do učiliště sladovnictví v Novém Městě na Moravě. Několik let pak vařil pivo ve Vratislavicích nad Nisou, ale již zároveň studoval varhany a skladbu na Pražské konzervatoři, státní zkoušku vykonal i z hry na klavír. Působil jako soukromý učitel a sbormistr v Praze. Po první světové válce vyučoval na Pražské konzervatoři a od roku 1928 byl členem Akademie věd. Věnoval se hudební teorii, zabýval se harmonií své doby a metodami jejího uchopení a popsání. Je autorem učebnic a odborných textů, v rozsáhlém skladatelském díle lze nalézt skladby vokální i instrumentální.

Související obrázky: