Česká Kamenice – sakrální

Poutní kaple NAROZENÍ PANNY MARIE je státní kulturní památka, která je díky své nádherné sochařské a malířské výzdobě jednou z nejkrásnějších památek v širokém okolí. Pozoruhodná, vrcholně barokní centrální stavba, postavená vedle starého městského hřbitova z 1.poloviny 17. století

Příchod ke kapli vroubí alej, založená r. 1813. V malém parčíku před vchodem do kaple je památník obětem 1.sv. války, postavený r. 1924.

[ngg src=“galleries“ ids=“80″ display=“basic_thumbnail“]

Uprostřed kaple je rokokový hlavní oltář se zlacenou dřevěnou sochou Panny Marie. Soše byla přisuzována zázračná moc, kvůli které sem každoročně putovaly tisíce poutníků. Pozoruhodná jsou také malovaná okna a barokní kazatelna z 18. století. Výstavba kaple je svázána s působením děkana P. Jindřicha Ignáce Teigla (od r. 1706), ze jehož úřadu vrůstalo povědomí o zázračné sošce, která bývala vystavena v pohřební dřevěné kapli na sousedícím městském hřbitově. Páter se také nakazil morem, který Českou Kamenici postihl v letech 1713 – 1714, ale nákazu přežil a z vděčnosti za uzdravení nechal sošce Panny Marie zhotovit velký nový oltář v rokokovém stylu. Zázračných uzdravení přibývalo a Teigl začal uvažovat o výstavbě vznešenějšího poutního místa k jejímu uložení. Podařilo se mu úspěšně rozběhnout sbírku a než roku 1735 zemřel, odevzdal vybranou částku magistrátu, který o rok později položil základní kámen stavby.

Kaple prošla několika úpravami a renovacemi, které zahrnovaly mj. elektrifikaci, pokrytí střechy měděným plechem, vysázení lipové
aleje či pořízení nových varhan. Tu nejrozsáhlejší v letech 1883 – 1885 financoval starosta České Kamenice Franz Preidl (1810 – 1889), kdy byla klenba kaple vyzdobena freskami Itala Ferdinanda Brunettiho s výjevy ze života Matky Boží, zdi získaly štukovou výzdobu a umělý mramor, okna vyplnily vitráže a byla zde vystavěna kaple svatého Františka Xaverského, Preidlova patrona.

Stavba po 2. světové válce kaple dlouho chátrala a rekonstrukce se dočkala až v letech 1995 – 1998.

Zajímavosti

Milostná soška Panny Marie pochází z roku 1608 a je 75 cm vysoká.

Na zadní části oltáře je umístěn obraz Marie Terezie, za vlády jejíhož syna byl ze sošky odstraněn původní hedvábný šat. Na třech vitrážových oknech je zobrazeno Klanění tří králů, Nanebevzetí Krista a Panna Marie s Ježíškem.

V ambitu se nachází zrekonstruovaný morový vůz z let morové nákazy 1. poloviny 18. století.

[ngg src=“galleries“ ids=“81″ display=“basic_thumbnail“]

EVANGELICKÝ KOSTEL – základní kámen novostavby byl položen 28. října 1929. Již 10. srpna 1930 byl nový kostel slavnostně vysvěcen. Zdejší evangelická obec již v roce 1902 založila spolek pro stavbu evangelického kostela, který během několika let získal pozemky a roku 1912 nechal zpracovat projekt kostela. Výstavbu zmařila 1. světová válka a k její realizaci došlo až po vzniku ČSR.

[ngg src=“galleries“ ids=“82″ display=“basic_thumbnail“]

Nedaleko Kaple Narození Panny Marie stojí PREIDLOVA HROBKA, jediný pozůstatek existence bývalého městského hřbitova. Hrobka rodiny Preidlů byla postavena v roce 1868. Je cenným dokladem historizující hřbitovní architektury. Jako první bylo 19. prosince 1868 do hrobky uloženo exhumované tělo syna Franze Preidla, který zemřel roku 1866 v Praze a pochován byl na zdejším hřbitově. Obchodník Franz Preidl patřil k nejvýznamnějším osobnostem Českokamenicka. Proslavil se obchody s přízí a vybudoval z nich rozsáhlé impérium. Tato hrobka je posledním pozůstatkem existence bývalého městského hřbitova.

[ngg src=“galleries“ ids=“83″ display=“basic_thumbnail“]

Křížky v obci

[ngg src=“galleries“ ids=“84″ display=“basic_thumbnail“]

V bočním údolí asi 250 m severozápadně od Pustého zámku je 2 metry vysoká pískovcová skalka, označující starou hranici panství. Do její čelní stěny jsou vytesané dva křížky s číslem 7 a s letopočty 1735 a 1832.

[ngg src=“galleries“ ids=“85″ display=“basic_thumbnail“]

Asi o 500 metrů dále k severozápadu stojí na náhorní plošině u staré lesní cesty do Lísky kamenný Blumbergův pomník. Nápis na jeho čelní stěně připomíná, že zde byl 4. července 1833 známým lupičem Babinským přepaden a zabit obchodník Johann Gottfried Blumberg ze saského městečka Hirschfelde. Po 2. světové válce byl pomník rozvalen a teprve v roce 1998 byl opět opraven a postaven na své místo.

     

[ngg src=“galleries“ ids=“86″ display=“basic_thumbnail“]

  

U silnice od Krásného Buku do České Kamenice stojí asi 2,5 m vysoký pomník, věnovaný pěti lesníkům Českokamenického panství, kteří padli za první světové války na ruské a italské frontě. O jeho postavení se zasloužili přátelé padlých a majitel panství Ulrich Ferdinand Kinský, který se také zúčastnil slavnostního odhalení 19. července 1921. Pomník tvoří křemencový blok, spočívající na rozložitém podstavci z lomového kamene. Bronzová pamětní deska po roce 1945 zmizela a pomník časem zpustnul. Teprve v květnu 1994 byl opět obnoven a doplněn novou mramorovou deskou.

[ngg src=“galleries“ ids=“87″ display=“basic_thumbnail“]