Česká Kamenice – sakrální

Poutní kaple NAROZENÍ PANNY MARIE je státní kulturní památka, která je díky své nádherné sochařské a malířské výzdobě jednou z nejkrásnějších památek v širokém okolí. Pozoruhodná, vrcholně barokní centrální stavba, postavená vedle starého městského hřbitova z 1.poloviny 17. století

Příchod ke kapli vroubí alej, založená r. 1813. V malém parčíku před vchodem do kaple je památník obětem 1.sv. války, postavený r. 1924.

Uprostřed kaple je rokokový hlavní oltář se zlacenou dřevěnou sochou Panny Marie. Soše byla přisuzována zázračná moc, kvůli které sem každoročně putovaly tisíce poutníků. Pozoruhodná jsou také malovaná okna a barokní kazatelna z 18. století. Výstavba kaple je svázána s působením děkana P. Jindřicha Ignáce Teigla (od r. 1706), ze jehož úřadu vrůstalo povědomí o zázračné sošce, která bývala vystavena v pohřební dřevěné kapli na sousedícím městském hřbitově. Páter se také nakazil morem, který Českou Kamenici postihl v letech 1713 – 1714, ale nákazu přežil a z vděčnosti za uzdravení nechal sošce Panny Marie zhotovit velký nový oltář v rokokovém stylu. Zázračných uzdravení přibývalo a Teigl začal uvažovat o výstavbě vznešenějšího poutního místa k jejímu uložení. Podařilo se mu úspěšně rozběhnout sbírku a než roku 1735 zemřel, odevzdal vybranou částku magistrátu, který o rok později položil základní kámen stavby.

Kaple prošla několika úpravami a renovacemi, které zahrnovaly mj. elektrifikaci, pokrytí střechy měděným plechem, vysázení lipové
aleje či pořízení nových varhan. Tu nejrozsáhlejší v letech 1883 – 1885 financoval starosta České Kamenice Franz Preidl (1810 – 1889), kdy byla klenba kaple vyzdobena freskami Itala Ferdinanda Brunettiho s výjevy ze života Matky Boží, zdi získaly štukovou výzdobu a umělý mramor, okna vyplnily vitráže a byla zde vystavěna kaple svatého Františka Xaverského, Preidlova patrona.

Stavba po 2. světové válce kaple dlouho chátrala a rekonstrukce se dočkala až v letech 1995 – 1998.

Zajímavosti

Milostná soška Panny Marie pochází z roku 1608 a je 75 cm vysoká.

Na zadní části oltáře je umístěn obraz Marie Terezie, za vlády jejíhož syna byl ze sošky odstraněn původní hedvábný šat. Na třech vitrážových oknech je zobrazeno Klanění tří králů, Nanebevzetí Krista a Panna Marie s Ježíškem.

V ambitu se nachází zrekonstruovaný morový vůz z let morové nákazy 1. poloviny 18. století.

EVANGELICKÝ KOSTEL – základní kámen novostavby byl položen 28. října 1929. Již 10. srpna 1930 byl nový kostel slavnostně vysvěcen. Zdejší evangelická obec již v roce 1902 založila spolek pro stavbu evangelického kostela, který během několika let získal pozemky a roku 1912 nechal zpracovat projekt kostela. Výstavbu zmařila 1. světová válka a k její realizaci došlo až po vzniku ČSR.

Nedaleko Kaple Narození Panny Marie stojí PREIDLOVA HROBKA, jediný pozůstatek existence bývalého městského hřbitova. Hrobka rodiny Preidlů byla postavena v roce 1868. Je cenným dokladem historizující hřbitovní architektury. Jako první bylo 19. prosince 1868 do hrobky uloženo exhumované tělo syna Franze Preidla, který zemřel roku 1866 v Praze a pochován byl na zdejším hřbitově. Obchodník Franz Preidl patřil k nejvýznamnějším osobnostem Českokamenicka. Proslavil se obchody s přízí a vybudoval z nich rozsáhlé impérium. Tato hrobka je posledním pozůstatkem existence bývalého městského hřbitova.

Křížky v obci

V bočním údolí asi 250 m severozápadně od Pustého zámku je 2 metry vysoká pískovcová skalka, označující starou hranici panství. Do její čelní stěny jsou vytesané dva křížky s číslem 7 a s letopočty 1735 a 1832.

Asi o 500 metrů dále k severozápadu stojí na náhorní plošině u staré lesní cesty do Lísky kamenný Blumbergův pomník. Nápis na jeho čelní stěně připomíná, že zde byl 4. července 1833 známým lupičem Babinským přepaden a zabit obchodník Johann Gottfried Blumberg ze saského městečka Hirschfelde. Po 2. světové válce byl pomník rozvalen a teprve v roce 1998 byl opět opraven a postaven na své místo.

     

  

U silnice od Krásného Buku do České Kamenice stojí asi 2,5 m vysoký pomník, věnovaný pěti lesníkům Českokamenického panství, kteří padli za první světové války na ruské a italské frontě. O jeho postavení se zasloužili přátelé padlých a majitel panství Ulrich Ferdinand Kinský, který se také zúčastnil slavnostního odhalení 19. července 1921. Pomník tvoří křemencový blok, spočívající na rozložitém podstavci z lomového kamene. Bronzová pamětní deska po roce 1945 zmizela a pomník časem zpustnul. Teprve v květnu 1994 byl opět obnoven a doplněn novou mramorovou deskou.

Související obrázky: