Česká Kamenice – zajímavosti

AKVADUKT v Horní Kamenici – dosud zachovalé torzo nedokončeného vodního náhonu, kterým měla být přiváděna voda do českokamenické papírny. Pozoruhodná stavba v Horní Kamenici pochází z roku 1872. Textilní továrna s akvaduktem byla postavena Florianem Hübelem Unikátní je akvadukt, který do ní přiváděl vodu Chřibské Kamenice. Ta byla u Dolní Chřibské přehrazena, náhon vedl vodu pod skalami, poté tunelem a dvouobloukovým mostem překonával koryto říčky, pak následoval druhý skalní tunel a konečně vlastní továrna. Celá stavba akvaduktu je dnes pozoruhodně dobře zachovaná. Továrna přestala vyrábět již ve 30. letech minulého století a po roce 2000 byla zbořena.

[ngg src=“galleries“ ids=“77″ display=“basic_thumbnail“]

Historická podoba dnes již bohužel zaniklého modelu, tzv. „BRANDMÜHLE„. Při cestě od budovy bývalého měšťanského pivovaru, kolem městského koupaliště lesem, stával tento model mlýnské soustavy. Do dnešních dnů se z něj nedochovalo nic, až na pár čedičových sloupců, které ohraničovaly prostor okolo něj. Ti starší však pamatují ještě jeho zbytky. 
Model vznikl někdy na počátku 20.století, před 1.světovou válkou a postavil ho českokamenický truhlář Anton Gampe, který se o něj staral až do své smrti v roce 1941. 
V průběhu let přidával A.Gampe do okolí další stavby a vytvořil tak z dřevěných modelů malou vesničku, která se stala jednou z turistických atrakcí zdejší oblasti. Na konci druhé světové války však modely zůstaly neudržovány a počátkem 50. let byly zničeny. 
Název je patrně odvozen od místního (německého) pojmenování přírodního parku, známého jako (Naturpark) Brand. Ten se rozkládal severovýchodně od města a zahrnoval např. skalní masivy dříve známé jako Brandfelsen (dnes vyhlídka „Ponorka“) apod. Pozdější pohlednice vydané po vzniku ČSR název tohoto místa neuměle překládají jako tzv. „Žárův mlýn“.

[ngg src=“galleries“ ids=“78″ display=“basic_thumbnail“]

V centru města se dokonce stýkají hned TŘI CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI (CHKO) – Labské pískovce, České středohoří a Lužické hory. Tuto skutečnost podtrhla instalace kulovité kamenné fontány, „kamenné koule“, která je složena z charakteristických hornin jednotlivých oblastí (pískovec, čedič a žula). Kamenná fontána je umístěna v místě styku jednotlivých oblastí. Slavnostní odhalení fontány se uskutečnilo 10. srpna 2001.

[ngg src=“galleries“ ids=“79″ display=“basic_thumbnail“]