Česká Kamenice – zajímavosti

AKVADUKT v Horní Kamenici – dosud zachovalé torzo nedokončeného vodního náhonu, kterým měla být přiváděna voda do českokamenické papírny. Pozoruhodná stavba v Horní Kamenici pochází z roku 1872. Textilní továrna s akvaduktem byla postavena Florianem Hübelem Unikátní je akvadukt, který do ní přiváděl vodu Chřibské Kamenice. Ta byla u Dolní Chřibské přehrazena, náhon vedl vodu pod skalami, poté tunelem a dvouobloukovým mostem překonával koryto říčky, pak následoval druhý skalní tunel a konečně vlastní továrna. Celá stavba akvaduktu je dnes pozoruhodně dobře zachovaná. Továrna přestala vyrábět již ve 30. letech minulého století a po roce 2000 byla zbořena.

Historická podoba dnes již bohužel zaniklého modelu, tzv. „BRANDMÜHLE„. Při cestě od budovy bývalého měšťanského pivovaru, kolem městského koupaliště lesem, stával tento model mlýnské soustavy. Do dnešních dnů se z něj nedochovalo nic, až na pár čedičových sloupců, které ohraničovaly prostor okolo něj. Ti starší však pamatují ještě jeho zbytky. 
Model vznikl někdy na počátku 20.století, před 1.světovou válkou a postavil ho českokamenický truhlář Anton Gampe, který se o něj staral až do své smrti v roce 1941. 
V průběhu let přidával A.Gampe do okolí další stavby a vytvořil tak z dřevěných modelů malou vesničku, která se stala jednou z turistických atrakcí zdejší oblasti. Na konci druhé světové války však modely zůstaly neudržovány a počátkem 50. let byly zničeny. 
Název je patrně odvozen od místního (německého) pojmenování přírodního parku, známého jako (Naturpark) Brand. Ten se rozkládal severovýchodně od města a zahrnoval např. skalní masivy dříve známé jako Brandfelsen (dnes vyhlídka „Ponorka“) apod. Pozdější pohlednice vydané po vzniku ČSR název tohoto místa neuměle překládají jako tzv. „Žárův mlýn“.

V centru města se dokonce stýkají hned TŘI CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI (CHKO) – Labské pískovce, České středohoří a Lužické hory. Tuto skutečnost podtrhla instalace kulovité kamenné fontány, „kamenné koule“, která je složena z charakteristických hornin jednotlivých oblastí (pískovec, čedič a žula). Kamenná fontána je umístěna v místě styku jednotlivých oblastí. Slavnostní odhalení fontány se uskutečnilo 10. srpna 2001.


 

Související obrázky: