Česká Kamenice – reliéf

BEZEJMENNÁ VYHLÍDKA na převislém pískovcovém kameni (původní název Tell-Platte). Původní název vyhlídky nese jméno známé postavy švýcarských bájí, Viléma Tella. Kamenná plošina u Lucernského jezera, na kterou Tell uprchl svým zajatcům z člunu, dodnes nese název Tellsplatte. Od zachovalého zábradlí je pěkný pohled do krajiny, i když z obou stran sevřený zalesněnými pískovcovými masivy.

Na severovýchodním svahu Jehly je v zalesněné boční strži ukrytý BRATRSKÝ OLTÁŘ. Na malé plošince, která je přístupná po kamenných schodech, jsou v pískovcových skalách vytesané rámy a výklenky pro obrazy křížové cesty a sochy světců.

V období 1518-1624, kdy zdejší panství patřilo protestantské šlechtě, scházeli se tu tajně katolíci, po Bílé hoře za protireformace tu naopak konali tajné bohoslužby nekatolíci (protestanti). Později bylo místo opatřeno barokně honosnou katolickou církevní výzdobou, na podstavci ústřední plastiky letopočet 1765, rekonstrukce a úprava na poutní místo r. 1887, za komunismu značně zdevastováno časem i lidmi.

V roce 1993 sem byla zasazena deska s původní podobou oltáře. U kamenného schodiště jsou umístěny repliky původních soch sv. Jana Nepomuckého a torzo sochy sv. Antonína Paduánského, v areálu pak replika sochy Genia smrti (anděla). Autorem kopií obrazu původní křížové cesty z konce 19. st. je Michal Janovský z České Lípy. Repliky soch podle dochovaných originálu zhotovili Ivana Havlíčková a Lukáš Černý (Fakulta restaurování Univerzity Pardubice).

U jižního okraje Horní Kamenice, místní části města Česká Kamenice najdeme pověstmi opředenou skálu nazývanou HRNČÍŘ. Hrnčíř je osamělá pískovcová skála v blízkosti železniční trati. Skála má tvar kužele, který se směrem dolů zužuje. Z vrcholku Hrnčíře, který je dostupný pouze pro horolezce, je krásný výhled do okolí.

U úpatí Hrnčíře je malá VÝKLENKOVÁ KAPLIČKA.

VRCH JEHLA (478 m) je dvouvrcholový kopec ležící asi 1 km severovýchodně od České Kamenice. Je tvořen špičatými skalisky, podle nichž byl zřejmě pojmenován. Na skalách je místy dobře vyvinutá sloupcová odlučnost. Upravená stezka vede po temeni hřbítku na malé vyhlídkové skalisko se zábradlím, zpřístupněné roku 1879. V roce 1885 postavil českokamenický okrašlovací spolek na chráněném místě u výstupu na Jehlu chatku, která však dnes již neexistuje. Nižší nepřístupná skála pod vyhlídkou se nazývá Trubač.

Jehla je opředena četnými pověstmi, zejména o skalních skřítcích, kteří zde prý měli i svůj pivovárek.

Také o čedičové skále Jehle vznikla tato pověst:

Jedna chudá žena z Kamenice chodila do lesa na dříví. Jednoho dne ji při práci vyrušili trpaslík a žádal ji, aby jemu a jeho kamarádům šla na Jehlu vyčistit hlavy od hmyzu. Prý se jí dobře odmění. Žena trpaslíky dobře znala a věděla, že lidem neublíží, ochotně svolila. Když den se blížil večeru, nasypal ji trpaslík za odměnu nůši plnou bukového listí. Slunce už zapadalo, na sbírání dříví v lese nebylo ani pomyšlení. Žena se vydala k domu a najednou si zlostně pomyslila:

“ Co s tím listím jen budu dělat? Toho mám u chalupy dost!“ A vysypala nůši vedle cesty. Po návratu čekalo ji mnoho práce. Postavila proto hned v síňce nůši prudce do kouta. Tu zaslechla slabé cinkání. Sehnula se nad nůší a v ní uviděla k svému úžasu na dně třpytit se několik dukátů. Bukové listy, které v nůši byly, se v dukáty proměnily. Rychle se k Jehle vydala, aby listí sebrala. Avšak nenalezla toho večera ani příští dny na onom místě zhola nic. Jen stromy nad její hlavou tajemně šuměly. Tak přišla žena pro svou nedůvěru v trpaslíky o bohatství. Přesto, ale několik dukátů v nůši uvízlých pomohlo jí bídy se zbavit.

V lesích kolem Jehly a sousedního Kunratického vrchu byl v minulosti vytvořen rozsáhlý přírodní park s četnými odpočinkovými zákoutími a výletními místy. U rozcestí v sedle na severozápadním úpatí Jehly byla v nevelkém pískovcovém skalním bloku vytesaná KAPLIČKA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

Skalní vyhlídka „PONORKA“ – pískovcová vyhlídka (387 m n.m.) nad Českou Kamenicí. Tvoří ji trojice pískovcových skalních věží, přístupné po vytesaných schodech a vzájemně propojené můstky se zábradlím. Z nejvyšší skály se stožárem a lavičkou je pěkný výhled na Jehlu, Zámecký vrch s hradem Kamenice a město.

Skalní vyhlídka „ŽÁBA“ – asi 100 m západně od skalní vyhlídky „Ponorka“ s menší vyhlídkovou plošinkou.

 


 

Související obrázky: