Krásná Lípa – rozhledna

Rozhledna VLČÍ HORA leží asi 1 kilometr od obce Vlčí hora v nadmořské výšce 581 metrů. Na rozhlednu vede 64 schodů a je nejstarší rozhlednou Šluknovska. Vystavena byla v roce 1887. V roce 1909 prošla rozhledna opravou a vyhlídková plocha s cimbuřím byla zastřešena a díky tomu se zvedla výška rozhledny na dnešních 16 m. Při rozhledně stávala turistická chata. V roce 1948 rozhlednu znárodnil stát a prakticky opuštěna zůstala až do března 1952, kdy se novým uživatelem stala armáda. Působení armády přineslo devastaci a chátrání. Přestavba byla dokončena v roce 1999. V okolí chráněná květena. Z rozhledny za dobré viditelnosti dohlédnete až na část Jizerských hor a Krkonoš.

Vrch nabízí ještě jednu zajímavost. Na hoře jsou totiž skaliska čediče, který obsahuje značné množství magnetovce, vychylující střelku kompasu až o 40 stupňů od správného směru, rchol je vulkanického původu z období třetihor.

     

O Rašauerovi před dávnými a dávnými lety řádil v našem kraji loupežník Rašauer. Dopustil se mnoha zlých skutků a pro jeho špatnost se lidé jemu i jeho domu vyhýbali. Ten stál blízko hájovny u Vlčí Hory. Rašauer uzavřel také smlouvu s knížetem pekel a získal tak čarodějné umění. Měl kouzelnou červenou vestu. Když si ji oblékl, stal se neviditelným a několikrát tak pro-klouzl svým pronásledovatelům pod rukama.

Jednou šel jeden pekař ze Starých Křečan do České Kamenice. Jmenoval se Zachariáš Siegert, ale všichni mu přezdívali Kramář. Ubíral se po cestě přes Chřibskou a přes Studený. Siegert s sebou nesl hodně peněz na nákup obilí. V sedle mezi Chřibskou a Studeným na něj číhal Rašauer. Zabil ho sekerou a oloupil. Když mrtvého našli, převezli ho do Křečan a tam ho pohřbili. Každý, kdo přecházel kolem místa vraždy, položil tam větev chrastí a když byla hromada dost velká, tak ji zapálili. Onomu místu se říkávalo ještě donedávna Kramářovo doupě.

Jindy zabil Rašauer na Dymníku jednoho starého židovského obchodníka. Žid se ubíral po cestě, když na něj z houští vyskočil Rašauer a požadoval po něm všechny peníze. Žid padl na kolena, zapřísahal se, že žádné peníze nemá, a prosil Rašauera, aby ušetřil jeho život. Lupič na to nedbal a srazil ho smrtícím úderem k zemi. Umírající žid pravil: „Brzy odbije také tvá poslední hodinka!“ Když ho Rašauer prohledal, našel u něho jeden jediný fenik.

Tím byla míra jeho hříchů dovršena a lidé začali přemýšlet, jak by ho konečně chytili. To se mohlo podařit jedině lstí. Na hranici jeho pozemku stál skvostný dub, který by Rašauer rád koupil. Hajný ho nemohl sám prodat a odkázal ho na příjezd nadlesního. Jednoho dne přišli soudní osoby v mysliveckém oblečení do blízkosti jeho domu. Hajný šel za ním a oznámil mu, že je vše připraveno, aby mohli dohodnout smluvený obchod. Rašauer vyšel polooblečený ven. Tu ho chytili a svázali ho. Rašauer snažně prosil, aby mu dovolili se alespoň pořádně obléknout, ale odepřeli mu to.

Rašauera odvezli do Lipové a odsoudili ho k smrti lámáním v kole. Slova umírajícího žida se tak vyplnila.

VLČÍ HORA – zalesněná tefritová protáhlá kupa (581 m) ve Šluknovské pahorkatině, 1 km severně od stejnojmenné obce. Na vrcholu jsou roztroušena skaliska čediče, místy i se sloupcovitým rozpadem, sloupy obsahující značné množství magnetovce vychylují střelku kompasu. Ve vzrostlém lese výskyt vzácnějších rostlin (např. měsíčnice vytrvalá, čemeřice, sněženka).

Na úpatí kopce se nachází STUDÁNKA „VERONIKA“ též Verunčina studánka. Pramen obložený čedičovými sloupy na jihovýchodním svahu, na křižovatce s bývalou tzv. jezdeckou stezkou. Na jednom z kamenů vytesáno „Veronika Brunnen 1886“ (rok postavení studánky). Studánky sloužila jako zdroj vody pro široké okolí, v putnách se donášela i na chatu na vrcholu. Do původní podoby opravena 1996.


 

Související obrázky: