Category Archives: Děčín

Mikulášovice – domy

Městečko a 3 ŽELEZNIČNÍ NÁDRAŽÍ – v roce 1900 měly Mikulášovice celkem 4 samostatná nádražíčka. Jednalo se o Mikulášovice horní s dvojkolejkou, Mikulášovice střed se třemi kolejemi a Mikulášovice dolní, kde bylo kolejí celkem 6 párů a 2 koleje vykládací. Proč byla dvě nádraží v dolních Mikulášovicích? Protože nejdříve dostavěná tzv. „panská“dráha byla v cíli […]

Mikulášovice – hospodářství

TOVÁRNA NA VÝROBU NOŽŮ zde byla založena již v roce 1794 a mezi její nejznámější produkt patří kdysi oblíbený nožík všech malých i velkých kluků „rybička“. V období druhé světové války se staly Mikulášovice součástí Třetí říše a továrna byla částečně přeorientována na výrobu sloužící vojenským účelům. K tradiční výrobě se továrna začala navracet od […]

Mikulášovice – muzeum

Firma Mikov pro to, aby zdůraznila svoji propojenost s historií regionu, otevřela 12. května 2012 přímo ve svém areálu Muzeum nožířské tradice, které postihuje vývoj nožířství v Mikulášovicích. Jsou zde vystaveny historické exponáty nožů, dobové fotografie a historické texty. Zajímavé jsou takzvané ukázkové nože, které sloužily jako prezentace řemeslného umění nožířů. Kromě toho jsou zde […]

Mikulášovice – obec

MIKULÁŠOVICE jsou město v západní části Šluknovského výběžku táhnoucí se podél Mikulášovického potoka v délce téměř 7 km. Své největší slávy dosáhly Mikulášovice před první světovou válkou, kdy byly s necelými osmi tisíci obyvateli největší vesnicí Rakousko-Uherska. 1. února 1916 byla císařem Františkem Josefem I. povýšena na město. Mikulášovice jsou známé především tradičním textilním a […]

Mikulášovice – rozhledna

U samých hranic s Německem, na žulovém vrchu jménem TANEČNICE, naleznete nejseverněji položenou stejnojmennou rozhlednu v České republice. Rozhledna se nachází ve výšce 597 m.m., kde dle dochovaných údajů stála již ve 30. letech 19. století dřevěná rozhledna, která sloužila k zeměměřičským účelům.  Začátkem 20. století zde byla postavena nová, také dřevěná rozhledna „Okrašlovacím a horským spolkem“, […]

Mikulášovice – sakrální

KOSTEL SV. MIKULÁŠE původní kostel byl postaven v letech 1551–1555, ale dochovala se z něj pouze věž a kaple na východní straně. Současný trojlodní kostel je barokní, 50 metrů dlouhý, 20 metrů široký a 18 metrů vysoký, kostelní věž dosahuje výšky 60 metrů. Převážně pozdně barokní a rokokové zařízení pochází z druhé poloviny 18. století […]

Mikulášovice – zajímavé

PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ – nalezneme ve volné přírodě za městem, vybudované za 1.sv. války v blízkosti Mikulášovické cesty. Dochovalo se v původní podobě. Napájí ho potok přitékající ze severního úbočí Hraničního vrchu. K dispozici jsou tři nádrže – předehřívací s ostrůvkem, na němž stával altán, vodní plocha pro děti a velký rybník. Původní jsou i dřevěné […]

Dobrná – rozhledna

Obec Dobrná je rozdělena do tří částí – Dobrná, Folge a Brložec. První zmínka o obci je datována z roku 1467. Dnešní název Dobrná byl převzat z německého Dobern či později Hochdobern , původ tohoto jména není znám ,existuje spousta teorií – pravděpodobně jmény vyjadřuje osídlení na vrchu, pod prameny. Nedaleko obce Dobrná se nachází rozhledna Sokolí vrch, […]