Velký Šenov – obec

VELKÝ ŠENOV se nachází v nejsevernější části České republiky, v západní části Šluknovského výběžku, mezi Šluknovem a Mikulášovicemi, v údolí Vilémovského potoka. Žije v něm přibližně 2 000 obyvatel.

První písemná zmínka o Velkém Šenově pochází z roku 1404, kdy byl zmíněn jako manské sídlo s povinnostmi k berkovskému hradu Honštejnu.

Obec byla založena pravděpodobně v první Berkovské kolonizaci. Byla zde vystavěna tvrz, která byla zničena při nájezdu husitských vojsk v roce 1430. Materiálu bylo použito při stavbě starého zámku v Lipové.

Pověst o vzniku názvu Šenov – z rozboru samotného názvu cítíme, že slovo Šenov je složené ze dvou německých slov, a to z přídavného jména schön – krásný a podstatného jména Au – luh, niva, louka. Spojením obou vznikl tedy název Schönau – Šenov.A nyní k pověsti. Naším regionem protéká dost potoků a kolem nich se rozkládají louky a bažiny. Stráně byly pak pokryty velkými pralesy bohatými na zvěř, takže se stávaly dobrým lovištěm tehdejšího panstva. A tak jednou, když údolím našeho potoka projížděl rytíř se svou družinou, byl nadšen krásou luk a lesů a zvolal: „Ó‚ das ist aber schöne Au!“ (to je ale krásná lučina!) A od tohoto bájného výroku se obci, která v tomto údolí vznikla, říká dodnes ŠENOV.

Obec se stala městem na žádost městského zastupitelstva výnosem císařské kanceláře a ministerstva vnitra ve Vídni ze dne 4. října 1907 s názvem město Šenov a přiděluje se městu současně i městský znak (viz poznámky). Císař dekret podepsal ve Vídni dne 17. září 1908. Toto povýšení však občanům nestačilo a pro rozlišení stejnojmenného města v sousedním Sasku, požádalo opět městské zastupitelstvo o přidělení nového názvu: Velký Šenov v Čechách. Žádosti bylo vyhověno výnosem ministerstva vnitra ve Vídni č. 40085/1913 ze dne 3. června 1914 byl název změněn na Velký Šenov a město tehdy dostalo městský znak.

Ve Velkém Šenově působil na přelomu 19. a 20. století textilní průmysl, stejně jako ve všech městech Šluknovského výběžku. Dnes jsou zde např. Velkošenovské železárny, Tratec, Stap, Veseko a nebo také Centroflor (továrna na výrobu umělých květin).

Související obrázky: