Krásná Lípa – hrad

KRÁSNÝ BUK – stopy po hradu na zalesněném pahorku nad pravým břehem Křinice, asi 0,5 km západně od stejnojmenné osady, která vznikla z jeho podhradí. Z nevelkého hrádku se dochovaly jen základy věže a viditelné jsou valy a příkopy. Zdivo je zasypané a zarostlé vegetací.

Vznikl patrně ve 13.století při přemyslovské kolonizaci západní části Šluknovského výběžku na území pánů z Michalovic a později Berků z Dubé. Roku 1319 Jindřich z Lipé směnil s Janem Lucemburským mj. i Krásný Buk, který se však záhy dostal do majetku Vartenberků. Jejich nájezdy do Lužice byly záminkou odvetného tažení vojsk šestiměstí, která roku 1339 Krásný Buk dobyla, hrad pak zanikl a značná část jeho pravomoci se přenesla na samotu u křižovatky cest, později zvanou Stará rychta.

Hrad stál na žulovém vršku a byl chráněn čtyřmi valy s příkopy. Na okraji lesa je dodnes patrný zbytek příkopu, zbytky zdí a 2 metry silné kamenné základy válcové věže, za kterou stával původní dřevěný palác. V roce 1850 probíhal na hradu archeologický výzkum, který přinesl nálezy keramických střepů, hroty šípů a husitský palcát. Na poli blízko Krásného Buku byla nalezena římská mince císaře Hadriána. Od roku 1994 je areál národní kulturní památkou.

 

Související obrázky: