Nové Město na Moravě – sakrální

KOSTEL SVATÉ KUNHUTY je nejstarší místní památkou. Středověký původ objektu připomíná gotický presbytář ze 14. století a obvodové zdi lodi s obrysy gotických oken ze 14. nebo poloviny 15. století. Zvonice se stavěla koncem 15. století za Viléma z

Pernštejna. Koncem 16. století za Viléma Dubského z Třebomyslic byla přestavěna na věž. V 18. a 19. století poškodily kostel požáry města. Počátkem 19. století byl zrušen hřbitov u kostela a zbořena obvodová zeď se střílnami.

Poslední vnější rekonstrukce objektu proběhla v 70. a 80. letech 20. století. Originální podobu dala kostelu sgrafitová výzdoba fasády z let 1928–1929. Místní malíř a grafik Karel Němec zde zobrazil biblické příběhy, postavy světců i výjevy z jejich života. Původní barevnost díla vidíme v interiéru na umělcově sgrafitu České nebe z roku 1930. Prostor Černé kaple skrývá barokní fresky z 18. století s tematikou pomíjivosti pozemského života. Většina kostelních zvonů byla zabavena za války a nahrazena během poloviny 50. let 20. století. Nejtěžší Kunhuta váží 2 200 kg.

Věže kostela měly hned několik funkcí. Jednou z nich byla funkce obranná. Silné zdi a pravotočivé schodiště znesnadňovaly nepříteli přímý útok. A měla i funkci preventivní. Zvoník držel hlídku a každou hodinu hlásal zvukem trubky, že je vše v pořádku. Pokud zahlédl požár, probudil obyvatelstvo oddělenými údery na zvon.

 

 

 

     

 

 

 

Socha Krista u jižní zdi kostela

Poblíž najdete barokní skulpturu sv. Jana Nepomuckého. Přenesena sem byla v roce 1825 od zdejšího hřbitovního kostela. Socha je datována v chronogramu rokem 1764.

 

 

 

 

 

Kříže v okolí kostela

 

 

Jednopatrová řadová budova architektonicky hodnotné fary z doby pozdního baroka je situována naproti kostelu v ustupující západní frontě náměstí. Fasáda je členěná rýhováním a šikmo rýhovanými lizénami. Pravá polovina je završena dvouetážovým štítem.

 

 

 

 

 

 

 

 

EVANGELICKÝ KOSTEL je novorenesanční stavba z roku 1898. Nahradil bývalou modlitebnu z roku 1784, která stála nedaleko. Kde se nyní nachází pomník J. A. Komenského. Chrám je postavený podle návrhu vídeňského architekta Glasera. Na výstavbu dohlížel místní stavitel Jan Sadílek.

 

 

 

 

 

 

 

Budova kostela vznikla podle projektu vídeňského architekta Hanse Glasera v novoklasicistním slohu ve tvaru řeckého kříže v roce 1898. Základní kámen byl položen 16. května 1897. Kostel byl slavnostně otevřen ve dnech 8.-10. září 1898.

V okolí kostela najdete sochy – Figura, Karakurel, Mezopotámské hlavy, Hlava

           

   

Bronzová socha mistra Jana Husa odlitá podle modelu, který vytvořil místní rodák Jan Štursa. Odhalena byla 5.7.2015. Slavnost při odhalování sochy se nazývala Janův den, protože socha připomíná nejen 600. výročí úmrtí Jana Husa, ale také 135. výročí narození a 90. výročí úmrtí Jana Štursy.

 

 

 

Nemovitá kulturní památka TŘI KŘÍŽE, s jedinečným kulturním a historickým významem, stojí na vrcholu kopce s nadmořskou výškou 674,9 m n. m. Památka dává jméno celé lokalitě a kopci – Tři kříže, Kaplisko, nebo též Kalvárie.  V roce 1482 byla postavena na Michovském kopci kaplička jako vděk za záchranu obyvatel před morem. Kaple později zanikla, ale ze stejného důvodu zde byly postaveny v roce 1680 tři dřevěné kříže a tyto byly obnoveny v roce 1832 dřevěnými kříži na kamenných podstavcích. Tyto kříže byly postaveny z vděčnosti za záchranu před morovou epidemií, na kterou nezemřel ani jeden obyvatel Nového Města na Moravě. V této době se na místo Tří křížů konaly poutě a konaly se zde také polní mše. Kamenné podstavce se zde z této doby zachovaly

 

 

Popravčí meč – boží muka pochází z poloviny 16. století a jsou netypická svým zakončením. Na kamenném sloupu s hlavicí se tyčí čepel meče. Jde o připomínku popravčího místa, zvaného Na Stínadle.

Související obrázky: