Bystřice nad Pernštejnem – sakrální

Farní KOSTEL SV. VAVŘINCE vévodí spodní části náměstí. Zasvěcení napovídá, že vznikl již v době kolonizace kraje. S největší pravděpodobností stál už na dnešním místě, o jeho podobě však nic nevíme. Muselo však jít o románskou stavbu, která byla zřejmě ve 14. století přestavěna goticky. Koncem 15. století tak byl kostel opevněn hradbou s baštami a samostatnou věží. Velká věž kostela byla několikrát poškozena bleskem či požárem a v roce 1703 byla upravena barokním zakončením. Poslední opravu a dokončení věží provedl v roce 1873 bystřický rodák František Sáblík, pozdější profesor pražské německé techniky, a stavbu řídil mistr Korábek z Prosetína. Vnitřní řezbářská výzdoba, oltáře i kazatelna jsou ve slohu barokním a rokokovém.

 

HŘBITOVNÍ KOSTEL vzniká roku 1614 jako svatyně pro zdejší luteránskou komunitu. Stavebníkem a hlavním iniciátorem vzniku kostela byl tehdejší majitel panství Jan Čejka z Olbramovic. Po roce 1627 byl bystřický luteránský kostel změněn na kostel hřbitovní. Ve své prvotní podobě přetrval kostel až do třicátých let 18. století, kdy byl upraven, byly obnoveny okenní otvory a dosud plochostropý interiér lodi byl nově zaklenut vrcholně barokní klenební konstrukcí. Z mladších období pak pochází dodatečný přístavek předsíně na západě.

 

KAPLE SV. ANNY v Pivonicích získala dnešní podobu v roce 1771. Dříve zde asi stávala zděná zvonice již v 15. století a po třicetileté válce k ní byla přistavěna kaple. Jako stavební materiál měl sloužit kámen ze Zubštejna. Oltář je raně barokní s menzou, ve vížce (sanktusníku) je zvon sv. Donát z roku 1755. V roce 1996 byly objeveny pod omítkou v presbytáři a na vítězném oblouku rokokové fresky, které byly pořízeny hned po dostavbě kaple. Kaple prošla rekonstrukcí v letech 2005-2010.

 

Související obrázky: