Fryšava pod Žákovou horou – sakrální

Kostel SVATÉHO MATOUŠE je římskokatolický chrám a je chráněn jako kulturní památka ČR. Byl postaven až roku 1788 za josefínské reformy. Byl to jednoduchý kostel, který byl velice skromně vybaven. Stálá vlhkost a drsné podnebí brzy zničilo každé zařízení. Proto se ze staršího vybavení kostela nic nedochovalo. Dnešní vybavení pochází většinou z darů jiných kostelů, případně ze zrušených klášterů.

 

Ihned po vybudování kostela byla postavena i fara, ale na svého kněze fryšavští čekali celých sto let. Kněží se na Fryšavě také střídali velice rychle, kvůli zdejším drsným podmínkám. Roku 1911 se stalo neštěstí. Před biskupskou vizitací a biřmováním vyhořela celá fara. Nouzově ji zastřešili deskami a térpapírem, provizorně vyčistili – a v tomto spáleništi žili fryšavští faráři po dvacet let, než se postavila roku 1932 nová fara.

 

V těsné blízkosti kostela se objevilo dvanáct historických LITINOVÝCH KŘÍŽŮ, které byly odlity v někdejších kadovských hutích, které byly v době svého největšího věhlasu známy nejen výrobou kvalitního surového železa, ale také umělecké litiny. Většina z nich pochází ze zrušených hrobů. Nakonec jsme vedle plotu vystavili dvanáct křížů a každý z nich je unikát.

                          

Pomník OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

 

Související obrázky: