Nové Město na Moravě – obec

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ je město na západě Moravy, na jižním okraji Žďárských vrchů. Založeno bylo okolo roku 1250 Bočkem z Obřan, zakladatelem cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Největšího rozkvětu požívalo v době renesance za pánů z Pernštejna. Zachovalé historické jádro města tvoří městskou památkovo u zónu, kterou doplňuje bohatá sochařská výzdoba ulic a náměstí od místních rodáků Jana Štursy a Vincence Makovského.

Od druhé poloviny 19. století do roku 1949 bylo Nové Město na Moravě okresním městem. Do té doby si uchovalo charakter zemědělsko-řemeslnického, kulturního a správního centra bez rozsáhlejšího průmyslového zázemí.

Nové Město proslavila tradice výroby lyží a závody na lyžích. Historie této kapitoly se začala psát před více než sto lety. První novoměstské lyžařské závody se konaly již v roce 1910.

                                                

NÁMRAZOVÁ STANICE – stožáry u Studnic byly vybudovány Výzkumným ústavem energetickým. Mezi těmito sloupy jsou natažena lana, na nichž Výzkumný ústav energetický Brno měřil velikost námrazy. Postaveny byly v r. 1980 a dnes se již k původnímu účelu nevyužívají. Měřicí stanice u Studnic je jediná svého druhu, a to nejen u nás. Od roku 1946 až do současnosti byla prováděna přesná měření, díky nimž jsou k dispozici ucelená data, ze kterých lze mimo jiné vyčíst i to, že na tvar a velikost námrazy má vliv nejen teplota, ale hlavně síla a směr větru. A se tu v zimě pravidelně a opakovaně tvoří intenzivní námrazy. Proto si návrší u obce už v roce 1929 vybrali vědci, aby postavili první a největší námrazoměrnou stanici v zemi. Původně se zde měřila námraza na dřevěných tyčích, později vyrostl padesátimetrový ocelový stožár s množstvím ramen s přístroji.

Související obrázky: