Nové Město na Moravě – náměstí

PALACKÉHO NÁMĚSTÍ

Nové Město na Moravě je označováno za sochařskou galerii pod širým nebem. Většina soch, které ve městě uvidíte, pochází z dílny novoměstských rodáků.

Sochu FRANTIŠKA PALACKÉHO vytvořil v r. 1902 Jan Štursa za svých studií na pražské Akademii výtvarných umění. Financoval ji bývalý starosta Josef Jelínek, Štursův poručník a velký ctitel Františka Palackého. Pomník vysekal sochař podle modelu korigovaného J. V. Myslbekem za pomoci spolužáka Jaroslava Krepčíka ve starostově domě. 

                           

KAMENNÁ KAŠNA, známá pod názvem Píseň hor, pochází z r. 1891. Chlapce s ovečkou, který představuje alegorii rodného kraje, vytvořil v r. 1905 Jan Štursa na náklady obce. Na kašně je usazena pouze kopie, která byla vytesána ve Škole umění ve Zlíně pod vedením Vincence Makovského r. 1942. Originál je nyní umístěn v Horácké galerii.

Pamětní deska vynikajícím lyžařům bratrům Josefu a Otakaru Německým byla odhalena v roce 2010 při příležitosti 110. výročí narození Josefa Německého na jejich rodném domě č. 34 na Palackého náměstí.

   

 

Poblíž náměstí stojí dům č.p. 13 RODINY BRADYOVÝCH, je těsně spjata s židovskou rodinou Brady. Na domě najdeme památní desku, která připomíná smutný osud Hany Brady, která byla jako dítě deportovaná do Terezína. Pamětní deska na domě byla vytvořena podle návrhu architektky Marie Jiřičkové. K jejímu odhalení došlo v roce 2005.

Též nedaleko náměstí najdete dům s pamětní deskou JAROMÍRA NEČASE (17. listopadu 1888 Nové Město na Moravě– 30. ledna 1945 Merthyr Mawr) byl český sociálně demokratický politik, národohospodář, publicista, poslanec a ministr sociálních věcí. 

 

KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

Pomník je tvořen mramorovou BUSTOU J. A. KOMENSKÉHO z roku 1920, jejím autorem je Julius Pelikán. Busta stojí na místě bývalé toleranční evangelické modlitebny. Ze staré modlitebny byl do nového evan. kostela přenesen barokní stůl Páně. Když modlitebna ztratila svůj význam. Byla zbourána a na jejím místě se vztyčil pomník Františka Josefa I., po vzniku Československé republiky byl nahrazen právě bustou Jana Amose Komenského, která zde stojí dodnes.

 


 

NEHMATATELNÁ POSTAVA – bronzová plastika byla vytvořená místním rodákem Jiřím Plieštikem. Ve své sochařské, fotografické i literární práci Plieštik těží z podvědomí, pocitů a pokouší se uchopit to, co uniká do nevědomí. Socha byla odlita v r. 1992 a slavnostně v r. 2005.   

POEZIOMAT, který se před několika lety zabydlel na Komenského náměstí, hraje nově pro děti i dospěláky vtipné dětské básničky. Jedná se o již třetí verzi nabídky. Obsahuje tvorbu asi dvaceti českých literátů. Cílem je přiblížit poezii i těm lidem, kteří ji obyčejně nečtou.

           

Související obrázky: