Category Archives: Kraj Vysočina

Krabovice – sakrální

Smírčí kříž má své označení BOREK u silnice z Borku ke Kraborovicům pískovcový KŘÍŽ t. zv. Cyrilomethodějský, novějšího původu. Na přední straně stopy po připevněné kdysi desce, reliéfu nebo kříže, vzadu stopy nečitelného již nápisu frakturou. Rozměry smírčího kříže: výška=104 cm, šířka=63 cm a tloušťka=31 cm. Definice smírčího kříže: smírčí kříž je kamenný kříž postavený […]

Krucemburk – domy

VILY BRATRŮ BINKOVÝCH Dům Ladislava Binka ml., spolumajitele koželužny v Krucemburku, byl pravděpodobně stavěn podle plánů pražského architekta Václava Roštlapila. V roce 1907 zasáhl do projektu Ladislavův mladší bratr Josef Binko, když zajistil na dodatečné úpravy fasád a interiérů začínajícího architekta Josefa Gočára. Ten již tehdy pracoval na modernistickém návrhu sousední Červené vily. Bílá vila […]

Krucemburk – náměstí

PAMĚTNÍ SÍŇ přibližuje dílo a život akademického malíře Jana Zrzavého (1890 – 1977). Rodák z nedaleké Okrouhlice zdejší prostředí velmi miloval, od dětství sem jezdil na prázdniny k příbuzným, Krucemburk označoval jako „městečko do kopečka„. Jeho přáním bylo zůstat v obci navždy, pod kostelními okny na místním hřbitově je proto pochován. [ngg src=“galleries“ ids=“1002″ display=“basic_thumbnail“ […]

Krucemburk – obec

Městys KRUCEMBURK a jeho dvě místní části Staré Ransko a Hluboká se nacházejí v kraji Vysočina. Nadmořská výška okolní krajiny se pohybuje v rozmezí 540 až 674 metrů. Protéká tudy Městecký potok, který je pravostranným přítokem řeky Doubravy. Pověsti – rytíř Mikuláš Střela z Rokycan se zúčastnil obléhání Vídně Turky v r. 1529 a jako […]

Krucemburk – sakrální

KOSTEL SV. MIKULÁŠE byl postaven ve 13. století, přesné datum počátku stavby není známo. Dochovala se však zmínka z roku 1359 o nejstarším duchovním správci plebánu Václavovi. Sakristie a spodní část věže, pocházející ze 13.století, jsou postaveny v románském slohu. V 15.století bylo vybudováno kněžiště a loď kostela ve slohu gotickém. Gotická je i kamenná […]

Havlíčkův Brod – obec

HAVLÍČKŮV BROD je starobylé město, jehož historie sahá až k počátku 13. století. Původní osada při stříbrných dolech se stala městem s královskými výsadami a vlastním horním zákoníkem. Město založil šlechtický rod Lichtenburků zřejmě někdy mezi lety 1251 a 1258, jak dokládá zmínka v listině olomouckého biskupa Bruna z roku 1256. Prvním vlastníkem města byl […]

Havlíčkův Brod – vodstvo

V Havlíčkově Brodě, který leží na soutoku Sázavy, Cihlářského potoka a Šlapanky dnes nalezneme tři mosty silniční, jeden železniční a několik lávek.   Nejzajímavější je SILNIČNÍ MOST v samém centru města, asi 50 metrů po proudu řeky od bývalého „Špitálského mostu“. Silniční most přes řeku Sázavu vedla stará stezka, na níž byl brod, který dal […]

Nová Ves u Chotěboře – domy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – v roce 1813 zřídila majitelka zámku v Nové Vsi paní z rodů de Finů první školu, ta se nacházela dle zápisů z kronik v čísle 56. Dále škola byla provozována v č.p. 62 a 112. V roce 1904 za účasti zámeckých pánů rodiny ing. Aloise a Anny Mixových byla zahájena stavba budovy […]

Nová Ves u Chotěboře – obec

NOVÁ VES, ležící nad údolím Doubravy, je osídlena asi od 1. poloviny 12. století. Do té doby nebyla Českomoravská vysočina nikdy obydlena, protože zde bylo velmi drsné podnebí a vysočinu pokrýval hustý prales, kterým vedla pouze úzká stezka. První obyvatelé do údolí Doubravy přišli až tehdy, když v roce 1125 založil ve Vilémově hrabě Vilém […]

Nová Ves u Chotěboře – sakrální

Farní KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO byl postaven roku 1819. Samotný kostel je bezslohová budova, zajímavého půdorysu ve tvaru kříže, vyplněnými kouty ramen. K budově přiléhají nižší přístavky: sakristie s předsíní a oratoře mezi rameny, takže celek tvoří osmiúhelník. Věž čtyřboká, užší, moderně gotická, s opěráky v rozích, krytá plechem. V přízemí věže je plackou sklenutá […]