Bystřice nad Pernštejnem – příroda

PARK HORNÍKŮ – neobvyklá expozice v parku připomíná dobývání uranové rudy na Bystřicku. Vystavena je například vrtací souprava nebo lokomotiva s vozy, v nichž se pracovníci v podzemí přepravovali. Upravený prostor doplnila důlní technika, která se používala při těžbě. Město otevřelo volně přístupný park 9. září 2022 na Den horníků.

 

 

V parku najdete také sochu s názvem Mizející horník. Autorem sochy je umělecký kovář Milan Beneš. Zahájení a rozvoj těžby uranové rudy znamenal pro část Českomoravské vysočiny velkou změnu. Vyrostly nejen těžební závody, ale prudký stavební rozvoj a několikanásobný nárůst obyvatel oproti původnímu stavu zaznamenaly i Dolní Rožínka, Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě a Tišnov. Uranová ruda se na Bystřicku těžila od roku 1957.

 

 

 

 

Betonová SOCHA ZUBRA, dosahující výšky 3 m, vznikla v dílně Michala Olšiaka. Odhalena byla 20. září 2015 v lokalitě Lužánky v Bystřici nad Pernštejnem, kde střeží vchod do parku miniatur, ale i aleje s pohádkovými postavami a dětským lanovým parčíkem. Zubr je symbolem regionu, který se nazývá „Zubří země“.

 

 

 

 

PARK MINIATUR – kolem potůčku postupně vzniká kopie údolí Svratky se zhruba třicítkou modelů hradů, klášterů a jiných památek v měřítku 1:50. Miniatury neodráží dnešní stav památek, ale období největšího rozkvětu ve 14. a 15. století. Kromě hradu Čepička u Tišnova můžete spatřit klášter Porta Coeli, hrady Skály nebo Štarkov u Jimramova,nebude chybět hrad Pernštejn, Dalečín, Aueršperk, Pyšolec. Odhalena zde byla i socha Viléma II. z Pernštejna, od jehož úmrtí uplynulo v roce 2021 rovných 500 let.

    

 

 

Cesta v Lužánkách je důležitým komunikačním koridorem spojujícím Centrum zelených vědomostí se sportovním areálem a městem. Pro její zatraktivnění byla navržena „POHÁDKOVÁ ALEJ,“ která je tvořena deseti dřevěnými sochami pohádkových bytostí. Sochy jsou umístěny na betonových soklech mezi stromy. Sochy jsou doplněny QR kódem prostřednictvím něhož se zájemce přes mobil dostane k dalším informacím. Pohádkové bytosti – Čert, Bílá paní, Hejkal, Princezna, Ježibaba, Hloupý Honza, Hastrman, Polednice, Permoník. Na druhé straně aleje byl vybudován dětský lanový park.

Ráj zábavy, poznání a inspirace na Vysočině – CENTRUM EDEN vzniklo z bývalého statku Mitrovských v Bystřici nad Pernštejnem. Polorozpadlá budova sloužila jako školní statek zdejší zemědělské SOŠ a VOŠ. Po více než osmi letech příprav se zrenovovaný areál otevřel veřejnosti. Přibyla k němu Horácká vesnice a Ekopavilon.

 

Centrum se vyznačuje propojením starého s novým a interaktivním přístupem k návštěvníkům. Tematická linka spojuje minulost-přítomnost-budoucnost. S minulostí se návštěvníci mohou seznámit v Horácké vesnici, kde poznají život našich předků, lidová řemesla, jako například tkadlec, švec, hrnčíř a mnohá další. V Panském bydlení také poznají, jak žilo tehdejší panstvo. V Příběhu půdy jsou k vidění historické zemědělské stroje a zajímavé expozice z prostředí zemědělství.

Součástí centra EDEN je i farma a jízdárna, kde se návštěvníci mohou seznámit s chovem hospodářských zvířat, postupů při pěstování zemědělských plodin, nebo mohou absolvovat jízdu na některém z našich koní.

     


 

Související obrázky: