Bystřice nad Pernštejnem – obec

Město BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM založené v 13. století (první písemná zmínka pochází z roku 1298), získalo svoje pojmenování díky říčce Bystřici, která tímto městem protéká. Ve 14. století se Bystřice stala hospodářským a obchodním centrem okolních vsí, které patřily do pernštejnského panství. V roce 1580 byla Bystřice povýšena Rudolfem II. na město a udělil ji nová privilegia a znak. 

V 19. století se rozvíjelo zejména tkalcovství. Novodobý rozvoj Bystřice je spojen s rozvojem uranového průmyslu v 60. letech minulého století.

Ve druhé polovině 18. století se v malém městě Bystřice nad Pernštejnem odehrála událost, která dodnes otřásá místním obyvatelstvem. Hlavní postavou této pověsti je farář František Pomezián, který pocházel ze šlechtického rodu a působil jako duchovní v tamním kostele. Jeho příběh se stal legendou a vypráví se z generace na generaci. František Pomezián byl vášnivým zastáncem svého kostela a projevoval velkou oddanost jeho výzdobě. Na vlastní náklady nechal kostel vybavit nádherným barokním zařízením, které si vysloužilo uznání místních i příchozích. Farář však neshledával povinnost podřídit se příkazům a nařízením místní vrchnosti, dokonce odmítal jejich návštěvy a vizitace.

Nesouhlas mezi farářem a vrchností vyvolával neustálé spory, které se nakonec dostaly do bodu, kdy se farář stal terčem jejich odvetného jednání. Jednoho dne se do Bystřice připlížil temný uzavřený kočár a donutil faráře usednout dovnitř. Bez vysvětlení ho odvezl. Po příjezdu do Olomouce, kde farář odsloužil poslední mši, se zhroutil před oltářem a zemřel. Od té doby se každé neúspěchy, které Bystřici postihly, a všechna příchozí neštěstí spojovala s Pomeziánovým prokletím.

Největším hříchem Františka Pomeziána bylo, že oddával páry bez povolení vrchnosti, čímž jim umožňoval vymanit se z poddanství. Tato skutečnost ho dostala do konfliktu s mocnými a vyvolala jejich hněv.

Od roku2022 stojí nedaleko bystřického koupaliště KOVOVÉ SRDCE, na které je možné připnout visací zámek a připsat svůj vzkaz, nebo vzpomínku na návštěvu tohoto místa. Ale 14. února, kdy je svátek všech zamilovaných, sem chodí páry, aby uzamkly své srdce na zámek a stvrdily tak svou lásku.

         

Související obrázky: