Mimoň – náměstí

NÁMĚSTÍ 1. MÁJE – ve středu náměstí před zámkem zbořeným roku 1985 nechal roku 1677 postavit hejtman mimoňského panství Matthias Carl Liebstein sloup Panny Marie Vítězné (označovaná také jako morový sloup). Kolem hlavní sochy stávaly čtyři sochy, dobové prameny se však liší v určení, koho zobrazovaly. Podle soupisu soch mimoňské farnosti z roku 1835 sloup obklopovaly sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Františka Serafinského, sv. Floriána a sv. Josefa. Dnes jde však o kopii, originál poškozené sochy je uložen v mimoňském kostele sv. Petra a Pavla. V původní podobě stály po obvodu sloupu sochy světců, časem byly dílem poničeny nebo přestěhovány.   

Archeologové 26. ledna 2022 odkryli historickou studnu, kterou dělníci našli při rekonstrukci tamního náměstí 1. máje. Podle prvního odhadu odborníků z českolipského muzea může studna pocházet ze 17. až 19. století.

 

 

 

Měšťanský dům č.p. 135 – dvoupodlažní zděná stavba s mansardovou střechou pochází z počátku 19. století. Její současná podoba je však důsledkem nevhodných úprav provedených ve 2. polovině 20. století. Intaktněji zachována je pouze přilehlá brána s barokním erbem ve štítu. Dům č.p. 135 je urbanistickým prvkem dokládajícím vývoj středu obce v bezprostřední blízkosti náměstí. V současné době je na objektu nejhodnotnější brána, která se zachovala téměř v původní podobě a erb umístěný v jejím vrcholu. 

 

 

 

 

 

NÁMĚSTÍ ČSL. ARMÁDY

Pomník čsl. Armády – bombardování na konci války vedlo k poškození některých lokalit v centrální části města. Pod kostelem, před Poštovním mostem, byla vybourána celá čtvrť města a vzniklo tak náměstí Velké říjnové revoluce, ozdobené relativně kompozičně slušným sousoším vyjadřujícím spojitost armády a lidu, které dodalo Armádní výtvarné studio. Dobově se nazýval „Armáda s lidem“. Čs. armáda tehdy zaměstnávala malíře a sochaře v rámci vojenské služby, přičemž někteří byli i původně zařazováni do Pomocných technických praporů. Idea Sbratření byla představena jako jedna ze základních otázek tvorby v daném období. Socha byla odhalena na velké slavnosti 7.listopadu 1950 u příležitosti 33.výročí Říjnové revoluce. Prezentována byla jako dar armády lidu.

 

 

 

 

 

Kulturní dům – pamětní deska obětem náletu. V posledních dnech války, zřejmě s cílem zničit most na ústupové cestě německému vojsku, došlo k bombardování města. Asi šedesát svržených bomb do centra města, zničilo spoustu domů, z nichž některé neopravitelně. Letecký nálet dne 8. května 1945 měl přes čtyřicet obětí. Mimoňští byli pohřbeni do svých rodinných hrobů, neznámí nebo neidentifikovatelní do jednoho velkého hrobu na hřbitově. Všem obětem náletu byla 8. května 2015 v 16:30, přesně 70 let po bombardování, odhalena pamětní deska.

 

 

Poštovní most se sochami sv. Jana Nepomuckého a kříž s Kristem. Tři ploché oblouky mají šestimetrové, resp. dva krajní pak pětimetrové rozpětí a pouze třímetrové vzepětí. Oba krajní oblouky jsou zároveň inundační (svoji funkci plní jen při záplavách či zvýšeném toku vody). Pilíře mají válcové zakulacení vystupující do řečiště. Více než 20 metrů dlouhý most dnes již svou omezenou šířkou silničnímu provozu příliš nevyhovuje. Most byl rekonstruován v letech 1995 až 1996. Rekonstrukce byla dlouho plánována, ale dopravní nehoda na tomto mostě 21. dubna 1995 si vynutila urychlení jeho rekonstrukce. Most musel být z velké části rozebrán, každý kámen byl dokumentován a znovu uložen (pokud jej nebylo nutné zcela vyměnit). Další rekonstrukce proběhla v roce 2013.

 

 

TYRŠOVO NÁMĚSTÍ – sousoší svatého Jana Křtitele s Ježíšem je též někdy nazýváno Sousoší Jana Křtitele a Krista. Pochází prokazatelně z roku 1730. Kdo dal sochu zhotovit a kdo ji zhotovil, známo není. Sv. Jan Křtitel křtí Ježíše Krista vodou z Jordánu a tu mu lije na hlavu z mušle. Roku 1817 socha prvně změnila stanoviště. Vandalsky byla poničena zejména počátkem 50. let. Až v letech 2014 a 2015 se přistoupilo k restauraci sousoší. V rámci restaurátorských prací došlo k opravě originálu sochy a vytvoření kopie sousoší. Originál sochy pak byl umístěn v prostorách Božího hrobu.

 

Související obrázky: