Kunratice u Cvikova – sakrální

Kostel Povýšení Sv. Kříže pochází z roku 1833. Byl postaven u silnice ve středu obce, na místě staršího kostela. Trojlodní stavba s průčelní věží je postavena v empírovém slohu. Na počátku 80. let 20. století byly Kunratice připojeny ke Cvikovu, ale v 90. letech 20. století byly opět osamostatněny.

 

 

 K historické zajímavosti patří Kamenný most přes říčku Svitávku, který byl v roce 1993 zrekonstruován a byla na něm zrestaurována i socha sv. Jana Nepomuckého.

 

Smírčí kříž – podle staré obecní kroniky stál kříž kdysi u cesty k Polním domkům někde mezi hlavní silnicí a úpatím Jezevčího vrchu. Podle pověsti označoval místo, kde se dva řezničtí učni ve sporu o koupi telete navzájem zabili. Později byl kříž přemístěn blíže k silnici do Jablonného v Podještědí.

 

Skalní výklenek u silnice do Mařeniček s keramickou plastikou Madony je krytý dřevěnou stříškou se dvěma sloupky. V průběhu října 2016 byla kunratickým truhlářem p. Klodnerem vyrobena dřevěná stříška, osazená do původních kapes, vytesaných v pískovcové skále. Člen spolku Jiří Chotívka z Kunratic do výklenku umístil keramickou plastiku Madony.

 

 

 

Související obrázky: