Mimoň – obec

MIMOŇ se nachází v Ralské pahorkatině, v podhůří Lužických hor. Městem protéká řeka Ploučnice a zde se s ní spojuje Panenský potok.

O založení města nejsou zprávy a rovněž samotný název nebyl historiky spolehlivě vysvětlen. Patří však k nejstarším místům v severních Čechách, což dosvědčuje důležitá celní stanice na žitavsko-pražské kupecké cestě. Počátky města jsou spojené s touto kupeckou cestou, zvané též „Záhošťská“ a s majiteli nedalekého strážského panství Vartenberky.

Potvrzení celních práv Karlem IV. roku 1371 tehdejším majitelům, Janovi a Václavovi z Vartenberka, znamenalo rozvoj obchodu a přínos do pokladny obce i majitelům panství. Vybírání cla se udrželo do 18. století a vybírání mýtného až do 19. století. V obci se rozvíjel obchod, přestože výbojné války Vartenberků s husity i Žitavou obyvatelstvu vše ztěžovaly. Roku 1500 koupil Mimoň od Jana z Vartenberka Oldřich z Bieberštejnů a už roku 1505 je uváděna Mimoň jako město.

Roku 1570 nechává rod Bieberštejnů, vystavět v Mimoni na náměstí nové panské sídlo – základ pozdějšího zámku. Dalšími majiteli panství byl rod Müllnerů a Zeidlerů. Od nich koupil panství Johann Putz z Adlersthurmu. Jeho rod se zasloužil o vybudování téměř všech nejdůležitějších staveb – kostela, Božího hrobu, radnice, špitálu, zámku, pivovaru…

Roku 1705 přešlo dědictvím panství Mimoň z rodu Putzů z Adlersthurmu na hraběcí rod Hartigů, který tu byl až do konce druhé světové války a v roce 1947 byl nucen odejít do Rakouska. Když se roku 1777 schylovalo k další válce o dědictví bavorské, rozhodl se v květnu 1778 navštívit Mimoň a Stráž, jako terén budoucího válčiště, sám císař Josef II.

Začátek 19. století znamenal pro město největší zkázu. Rozsáhlý požár v červnu 1806 zničil téměř všechny dřevěné stavby ve městě, včetně zámku, radnice s městským archivem, školy a kostela s farou. Popelem lehlo 283 obytných domů. Po této katastrofě byl vydán zákaz staveb za dřeva.

V poslední den války 8. května 1945 postihlo Mimoň další neštěstí. Na město bylo při leteckém bombardování svrženo přibližně šedesát bomb. V centru města byla zničena spousta domů, z nichž některé neopravitelně. Po odklizení rozbombardované části města nastává další budovatelská éra. Necitlivým zásahem došlo k zbourání starých, zanedbaných domů. Z dopravních důvodů byly bořeny celé bloky. Postavila se nová sídliště, v blízkosti města byla zahájena těžba uranu a vznikl vojenský prostor.

Město Mimoň od počátku 21. století udržuje, restauruje a obnovuje památky, které se v něm i přes nepřízeň druhé poloviny 20. století ještě dochovaly. 

 

Mimoňská radnice
kde přesně první mimoňská radnice stála, není jisté. Známo je pouze to, že po třicetileté válce byla tak zchátralá, že Johann Putz z Adlersthurnu, který se stal roku 1651 novým majitelem Mimoně, dal raději na západní straně náměstí postavit radnici zcela novou. Jako všechny veřejné stavby byla i radnice postavena v barokním slohu. Měla také prostorná podloubí sklenutá širokými kruhovými klenbami.

Bohužel radnice podlehla spolu s celou pravobřežní částí města prudkému ničivému požáru 11. června 1806. Protože shořela i s archivem v ní umístěném, jsou mnohé informace z historie města před tímto datem neznámé nebo neúplné. Historická fakta se písemně zachovala pouze v církevních farních kronikách. Ty zachránili oba kaplani během požáru, když jim fara již doslova hořela nad hlavou. Kroniky dokázali zachránit tak, že na ně ve sklepě rychle naházeli hromadu písku a v poslední chvíli z hořící fary utekli. Kusé poznámky k historii Mimoně jsou pak uvedeny v kronikách okolních měst a obcí.

V letech 1984 a 1985 byla celá budova nákladně opravena. Obnovena byla i zazděná podloubí, Než ale k jejich zprovoznění mohlo dojít, byl na budovu z veřejně neoznámených důvodů vypsán demoliční výměr. Roku 1986 tak byla odstřelena někdejší radnice spolu s celou západní, nejvýstavnější frontou domů na náměstí. Tímto odstřelem – a odstřelem zámku provedeným o rok dříve – se Mimoň připravila o obě reprezentativnější strany náměstí, z něhož se tak bohužel stala pouhá „větší náves“.

Sousoší Rodina – figura muže a ženy s dítětem vytvořil ze slitin železa Luboš Moravec v r. 1975

 

 

 

 

 

 

 

Vranov je část města. Trvale zde žije 50 obyvatel. Vesnička je položená na úpatí hory se zřícenou hradu Ralsko. Podle turistického rozcestníku je hrad 2 km daleko a Vranovské skály 300 metrů. S Mimoní ji spojuje Vranovská alej pro pěší chůzi.

Související obrázky: