Kunratice u Cvikova – obec

Obec KUNRATICE U CVIKOVA leží 3 km východně od Cvikova, u křižovatky silnice křižující mezinárodní komunikaci z Liberce do Děčína. Obcí protéká potok Svitavka.

Jejich součástí jsou také Polní domky, roztroušené v okolí hlavní silnice do Jablonného, dále jižní část osady Třídomí, ležící při staré cestě do Mařenic, směrem k Lindavě stojící skupina domů, zvaná dříve Müllerloch (= Müllerova díra) a osamělý dům na hřbetu Dutého kamene, nazývaný původně podle svého majitele Teifelsburg.

První zmínka o existenci obce je z roku 1278, zdejší pohraniční osídlení vzniklo z popudu Přemyslovců. Připomínány jsou i roku 1352 jako Konradova ves, majitelem či lokátorem byl tedy jakýsi Konrád. Majitel obce byl od roku 1358 rytíř Hanuš Pancíř z rodu Pancířů ze Smojna a v té době zde existoval farní kostel a na Zámeckém vrchu tvrz či věž. Obojí pobořili husité. Z tvrze, kde rytíř Pancíř sídlil, zbyl jen zbytek příkopu. Po Pancířovi kraj získal rod Berků z Dubé a začlenil jej pod milštejnské panství. Spolu s ním se pak stalo roku 1502 částí Zákupského panství, a to až do 19. století.

 

V 18. století se obyvatelé živili zemědělstvím, domácí výrobou látek a obchodem se lnem. Postupně mnozí dojížděli do práce do sousedního Cvikova.

 

 

 

Uprostřed návsi stojí krásně zbarvená socha císaře Josefa II., která je z r.1882 a občané na ni vybrali a zakoupili ji na památku lidového císaře, který tuto ves taky navštívil. V roce 1882 z vděčnosti a v upomínku na lidového císaře a humanistu Josefa II. občané zakoupili z dobrovolných příspěvků sochu Josefa II. a slavnostně ji umístili na podstavec u základní školy, kde stojí dodnes.

Související obrázky: