Jirny – sakrální

Farní chrám SV. PETRA A PAVLA stojí na vysokém návrší uprostřed obce. Původně gotický kostel pochází ze 14. st. První zmínka je z roku 1350. Byl přestavěn v letech 1728–1734, kdy byla k původně gotické stavbě přistavěna barokní loď. V bohatě zdobeném barokním průčelí niky se sochami sv. Petra, sv. Pavla a s železným
křížem. Na bocích atikového štítu sochy poprsí biskupů.

[ngg src=“galleries“ ids=“658″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″] 

Zděná hranolová patrová ZVONICE stojí severozápadně od kostela. Postavena byla roku 1711 na místě starší, patrně dřevěné. Na zvonici dva cenné zvony od zvonaře Brikcí z Cymperka – sv. Petr z roku 1562 (460 kg, spodní průměr 920 mm, nárazový tón A´) a sv. Pavel z roku 1563 (380 kg, spodní průměr 870 mm, nárazový tón B´, bohatá reliéfní výzdoba). V I. světové válce byly oba zvony zabaveny, ale zásluhou profesora J. V. Práška, který prokázal jejich historickou hodnotu, byly zachráněny před roztavením. Zvon Pavel měl na mále i za 2. sv. války, kdy, již byl odvezen do skladu v Praze na Maninách, ale tam byl zachráněn zásluhou občana z Klánovic, který v tomto skladu pracoval.

[ngg src=“galleries“ ids=“659″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]Před kostelem LITINOVÝ KŘÍŽ s polychromovaným Kristem na stupňovitém polosoklu, přistavěném ke sloupku oplocení, a socha SV. JUDY TADEÁŠE na vysokém pískovcovém soklu s chronogramem. Socha byla provedena roku 1896 kameníkem panem Novotným. Socha byla několikrát poškozena. Až do roku 1969 stávala před hřbitovem, poté přemístěna na dnešní místo. Kříž pochází z roku 1900. Nechal ho postavit jirenský farář P. V. Brabec „památce našich milých osadníků, kteří na starém hřbitově odpočívají“.

Monumentální POMNÍK OBĚTEM 1. SV. VÁLKY stojí v prostoru mezi školou a kostelem. Jeho stavitelem byl Josef Sak, kovové reliéfy dodal František Anýž z Prahy. Slavnostní odhalení pomníku se uskutečnilo 69. července 1923.

[ngg src=“galleries“ ids=“660″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]Nové Jirny – klasicistní KAPLIČKA SV. ROZÁLIE

[ngg src=“galleries“ ids=“661″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]