Jirny – sakrální

Farní chrám SV. PETRA A PAVLA stojí na vysokém návrší uprostřed obce. Původně gotický kostel pochází ze 14. st. První zmínka je z roku 1350. Byl přestavěn v letech 1728–1734, kdy byla k původně gotické stavbě přistavěna barokní loď. V bohatě zdobeném barokním průčelí niky se sochami sv. Petra, sv. Pavla a s železným
křížem. Na bocích atikového štítu sochy poprsí biskupů.

Zděná hranolová patrová ZVONICE stojí severozápadně od kostela. Postavena byla roku 1711 na místě starší, patrně dřevěné. Na zvonici dva cenné zvony od zvonaře Brikcí z Cymperka – sv. Petr z roku 1562 (460 kg, spodní průměr 920 mm, nárazový tón A´) a sv. Pavel z roku 1563 (380 kg, spodní průměr 870 mm, nárazový tón B´, bohatá reliéfní výzdoba). V I. světové válce byly oba zvony zabaveny, ale zásluhou profesora J. V. Práška, který prokázal jejich historickou hodnotu, byly zachráněny před roztavením. Zvon Pavel měl na mále i za 2. sv. války, kdy, již byl odvezen do skladu v Praze na Maninách, ale tam byl zachráněn zásluhou občana z Klánovic, který v tomto skladu pracoval.

Před kostelem LITINOVÝ KŘÍŽ s polychromovaným Kristem na stupňovitém polosoklu, přistavěném ke sloupku oplocení, a socha SV. JUDY TADEÁŠE na vysokém pískovcovém soklu s chronogramem. Socha byla provedena roku 1896 kameníkem panem Novotným. Socha byla několikrát poškozena. Až do roku 1969 stávala před hřbitovem, poté přemístěna na dnešní místo. Kříž pochází z roku 1900. Nechal ho postavit jirenský farář P. V. Brabec „památce našich milých osadníků, kteří na starém hřbitově odpočívají“.

Monumentální POMNÍK OBĚTEM 1. SV. VÁLKY stojí v prostoru mezi školou a kostelem. Jeho stavitelem byl Josef Sak, kovové reliéfy dodal František Anýž z Prahy. Slavnostní odhalení pomníku se uskutečnilo 69. července 1923.

Nové Jirny – klasicistní KAPLIČKA SV. ROZÁLIE

Související obrázky: