Šestajovice – příroda

RYBNÍK PANSKÁ navazuje na historické centrum obce. Nachází se ve východní polovině vesnice Šestajovice. V roce 2013 proběhla revitalizace neboli rekultivace rybníka – odbahnění a úprava zdrže nádrže, včetně výstavby nového vypouštěcího zařízení. Vrchnost držela vrchnostenský rybník v panské zahradě a dále ještě panskou hospodu a panskou draslárnu.

Křížek z roku 1896 v malém „PARČÍKU“ JÍROVCŮ na okraji zástavby při silnici do Jiren, na bývalém zádušním poli, kde od nepaměti stával dřevěný sloup (boží muka) se soškou Panny Marie. V oválném medailónku na kříži býval obrázek Panny Marie. Podle lidové tradice jsou v těchto místech pochováni napoleonští vojáci, kteří zemřeli v roce 1812 při návratu z tažení do Ruska.

Související obrázky: