Jirny – obec

Obec JIRNY nachází v blízkosti exitu 8 z dálnice D11. Žije zde přibližně 2 900 obyvatel. Obec se skládá ze dvou místních částí, Jiren a Nových Jiren, které jsou od sebe vzdáleny 1,5 km. Jirny známá od roku 1901 u nás i v zahraničí Pučelíkovými likéry a předně svým zámkem se známými Navrátilovými nástěnnými obrazy, se dostává do známosti i díky stále častějším archeologickým nálezům a z nich plynoucích nových informací o nejstarší historii obce.

Osídlení na území místní části Jirny se datuje již do středověku, největšího rozvoje dosáhla obec v období první republiky. V současnosti se díky své poloze v těsné blízkosti a dobré dopravní dostupnosti z Prahy dále rozrůstá, zejména novou výstavbou rodinných domů na okrajích obce. Obec je plně občansky vybavená, díky dlouhé historii v ní lze nalézt významné památky, vyvíjí v ní činnost řada sdružení a spolků.

Jméno Jirny je odvozeno od osobního jména Juren (Jiren) a znamená „Jirnův dvůr“, odkazuje patrně na osobu jednoho z prvních majitelů vsi. V prvních písemných zmínkách o existenci obce je název ve tvaru Jureň či Jireň, tedy v mužském vzoru v jednotném čísle. V latinských zápisech bylo jméno zapisováno s počátečním písmenem G, tedy Giren či Gyren, později nejčastěji Girna, dále Gyrnau apod. Název Jireň zanikl v 15. století, kdy se začal prosazovat název v ženském rodě Jirna, v průběhu času se pak změnilo na současný množný tvar Jirny.


 

Související obrázky: