Divišov – obec

Obec DIVIŠOV leží mezi městy Benešov a Vlašim, jako bývalé poddanské město. Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse. V městysu žije 1 600 obyvatel.

Správní území městyse Divišov se rozkládá na sedmi katastrálních územích. Ve správním území leží tyto místní části: Dalovy, Křešice, Lbosín – a návsi zvonička, rozhledna Špulka, Měchnov – 2 památné duby, Šternov – Židovský hřbitov, Zdebuzeves – pomník válečným hrdinům, pomník padlým v 1. sv. válce, kaplička J.Nepomuckého

Osobní jméno Diviš, které je základem názvu městečka, je českou podobou řeckého jména Dionýsios, což znamená „bůh vína“, popřípadě též „božské dítě“; v češtině je možnost výkladu také jako „divoký“ (patrně vlivem formální podoby s přídavným jménem divý).

Jeho historie sahá do období před rokem 1130, tedy do období Přemyslovců, kdy vládnul Břetislav I. Jejím zakladatelem byl Diviš, člen Břetislavovy družiny. V místech, kde dodnes stojí prastará budova děkanství, stávala kdysi tvrz. V okolí této tvrze se postupem času začala tvořit osada. V roce 1545 byl Divišov povýšen na město, a tudíž jemu náleželo právo tržní i hrdelní. Velkou raritou je fakt, že je zde pochována dcera krále Jiřího z Poděbrad – Eliška.

Město zároveň dostalo pečeť a znak. Zlatá hvězda ve znaku připomíná pány ze Šternberka. O poměrech v Divišově hodně vypovídá Smolná kniha z let 1617–1751, která přetrvala i hrozný požár v roce 1742, kdy téměř celé město lehlo popelem. V roce 1870 zde vznikla sametárna. Na světové výstavě v roce 1900 ve Francii byly tyto plyše a samety vysoko oceněny.

Roku 1948 založil zde Jaroslav Simandl továrnu na závodní motocykly značky ESO, později JAWA. Zpočátku vyráběl ve své dílně náhradní díly na motor JAP. Velký zájem o díly podnítil Jaroslava Simandla ke stavbě kompletního motoru. V roce 1950 byl vyroben první motor, později nazývaný ESO. Motory se záhy začaly montovat do rámů vlastní výroby, čímž byla zahájena produkce kompletních motocyklů ESO. Souběžně s plochodrážními motocykly se v Divišově vyráběly i motocykly pro motokros a silniční závody. Značka ESO, později JAWA, se stala nejúspěšnější značkou v 75leté historii ploché dráhy.

KŘEŠICE – TVRZ

Téměř zaniklá tvrz na návrší nad obcí. Vznikla zřejmě ve 14. stol., výslovně se uvádí jako pustá r. 1543. R. 1578 byla obnovena, ale už za 30leté války zničena. V 18. stol. byla na návrší postavena barokní sýpka, která na existenci tvrze nejviditelněji upomíná. Severovýchodně pod ní se nacházejí reliéfní pozůstatky hranolové stavby, snad věže tvrze.


 

Související obrázky: