Kamberk, Přebořice – sakrální

Původní kostel, doložený v písemných pramenech již roku 1352, shořel v roce 1720. A tak další památkou a dominantou obce je po požáru nově postavený jednolodní barokní kostel SVATÉHO MARTINA.  Areál kostela leží v jádru obce, stranou od návsi, na zvýšené terase vpravo ve směru na Mladou Vožici. Celek je tvořen volně stojícím kostelem, fragmentárně dochovanou zdí zaniklého hřbitova a kamenným křížem při vnějším líci této zdi, vedle silnice.

Židé

 

PŘEBOŘICE – SAKRÁLNÍ

Kruhová barokní KAPLIČKA SVATÉHO VOJTĚCHA s lucernou u rybníka. Původně, zde musela být zvonička. Dokladem je zvonek, který pochází z r.1731, jak dosvědčuje nápis: „Lil Jan Brikner, dal lit poctivy muz Vaclav Michal 1731“. Václav Michal byl hospodářem a rychtářem. Zvonek byl za 2.sv. války zrekvírován, ale nebyl zničen a po válce se vrátil na své místo.

Související obrázky: