Ctiboř-Hrádek- sakrální

Obec CTIBOŘ se nachází asi 3 km severně od města Vlašim. Žije zde 144 obyvatel. Součástí obce je i vesnice Hrádek, celá obec leží na katastrálním území Ctiboř.

HRÁDEK je hlavním mariánským poutním místem Podblanicka. Poutní ruch je spjatý s uctíváním omilostněné gotické sochy Panny Marie Hrádecké sedící na trůnu a držící v náručí Ježíška. Soška z lipového dřeva byla vyřezána patrně v letech 1370-80. Hrádek se proměňuje v příjemné centrum obnovy sil nejen duchovních, ale i tělesných pro skupiny dětí, mládeže, lidí starších a jednotlivce.

Hlavní poutě se konají každým rokem v červenci, na které jsou zváni naši biskupové a ostatní významní představitelé církve. Poutě konají lidé z daleka od 17. stol.

V r. 1547 koupilo Hrádek město Vlašim. Po bitvě bělohorské (1620) se tam začaly konat veliké pouti k milostné soše Panny Marie na Hrádku. Ale tehdejší vláda těmto akcím nebyla nakloněna, a proto bylo r. 1765 nařízeno, aby byla socha Panny Marie odstraněna a schována. Poutě však byly oblíbené a měly tradici. Na Hrádek přicházely zástupy lidí. Od r. 1970 se socha Panny Marie vrátila opět na oltář. Hrádecký Kostel sv. Matouše, stojící nad řekou Blanicí, je ve své současné podobě barokní. Je to jednoduchá stavba, která má půdorys v podobě kříže. V jeho blízkosti se nacházejí starý a nový hřbitov, bývalá fara a bývalá škola.

 

V kostele SV. MATOUŠE apoštola a evangelisty Páně jsou vzácné starožitné památky: v kapli na oltáři socha P. Marie z lipového dřeva, na hlavním oltáři obraz sv. Matouše malovaný od Petra Brandla.

Farnost Hrádek je od r. 1994 v duchovní správě Kongregace kněží mariánů. Kněží mariáni pracují v 18 zemích světa a jejich zakladatelem je velký mariánský ctitel, svatý Stanislaw Papczynski. Kongregace Mariánů vznikla v r. 1673 a její hlavní náplní je apoštolská činnost dle vzoru sv. Pavla a pod ochranou Panny Marie.  Původně polský řád, jenž měl přispět k povznesení úrovně náboženského života hlavně ve – farnostech, se stal mezinárodním. V období po tzv. třetím dělení Polska (1794) byl řád r. 1864 zrušen. Obnoven r. 1910 jako – kongregace zásluhou P. Jiřího Matulewicze, dnes blahoslaveného. Roku 1994 byl vytvořen samostatný vikariát pro Čechy a Slovensko, který je součástí polské provincie mariánů. 

 

KAPLIČKA nad studánkou s údajně zázračnou vodou byla vystavěna v 19. století. Stávající kapličku navrhl a postavil roku 1904 vlašimský rodák Jindřich Neubauer. Uvnitř kapličky je nepravá mozaika přestavující v horní části Pannu Marii Hrádeckou a dole hrádecký kostelíček. Jedná se o práci rakovnických keramických závodů. První dřevěná kaplička zde byla již v roce 1826.


 

Související obrázky: