Mikulášovice – hospodářství

TOVÁRNA NA VÝROBU NOŽŮ zde byla založena již v roce 1794 a mezi její nejznámější produkt patří kdysi oblíbený nožík všech malých i velkých kluků „rybička“. V období druhé světové války se staly Mikulášovice součástí Třetí říše a továrna byla částečně přeorientována na výrobu sloužící vojenským účelům. K tradiční výrobě se továrna začala navracet od roku 1946. O dva roky později vznikly z místních dílen dva národní podniky – Koh-i-noor Mikulášovice a Sandrik Mikulášovice. Koh-i-noor se soustředil na výrobu kancelářských potřeb, Sandrik se věnoval výrobě nožů. V roce 1955 byly oba závody sjednoceny a vznikl tak podnik Mikov. Nože jsou zde v závislosti na konkrétním modelu vyráběny ze 40 až 70 procent ruční prací. Ta se podílí zvláště na výbrusech nožů, na střenkách ze vzácných dřev a paroží a na kompletaci zavíráků.

Historie podniku sahá až do roku 1794, kdy v Mikulášovicích (tehdejším Nixdorfu) založil první výrobnu nožů a drobného zboží Ignaz Rösler. Ten se zde narodil 1. srpna 1765 a vyučil se kupcem. Původně vlastnil výrobnu stuh, ale spojil se s místním kovářským mistrem Antonem Weberem a společně začali v Mikulášovicích vyrábět nože a skalpely. Rösler se později osamostatnil a přes tvrdý nátlak zejména vídeňské konkurence továrnu předal svým synovcům Josefu Emanuelu Fischerovi, Franzi Fischerovi, Josefu Röslerovi a Aloisi Röslerovi. Firma se nadále rozvíjela a v Mikulášovicích pak vznikaly i další továrny na výrobu nožů. Na přelomu 19. a 20. století tyto továrny zaměstnávaly 2800 – 3000 dělníků a vyráběly nože hlavně pro export do evropských zemí, ale také do USA, Jižní Ameriky a Kanady.

Úspěchy Ignáze Röslera v na počátku 19, století vedly v Mikulášovicích i další podnikatele k zakládání nožířských podniků a brzy se jim začalo předzdívat „český Solingen„. Největšího rozkvětu zdejí nožířský průmysl dosáhl v období před a po první světové válce. Za druhé světové války se Mikulášovice staly součástí III. říše a výroba nožů byla omezena, protože převládly zbrojní zakázky. K nožířství se zdejší továrny vrátily až po roce 1946.

MIKOV vyrábí především celý sortiment nožů – kapesní zavírací nože, lovecké nože, vyhazovací nože, pracovní nože, ale také kuchyňské, řeznické a sportovní nože. Kromě toho je výrobcem a dodavatelem sortimentu kancelářské techniky, drobného strojírenského materiálu a přípravků pro přesné stříhání a tlakové lití..

Památný strom JAVOR KLEN (Acer pseudoplatanus) solitérní strom roste nad levým břehem potoka, ve svahu nad silnicí u starého, zbořeného hospodářského stavení, v části Dolní Mikulášovice, proti areálu firmy Mikov s.r.o. Mohutná, bohatě větvená koruna stromu sahá do výšky 21 m, obvod kmene měří 519 cm (měření 2009). Odhadované stáří javoru je 200 let. Je chráněn od roku 1997 jako strom s významným vzrůstem.

 

Související obrázky: