Mikulášovice – domy

Městečko a 3 ŽELEZNIČNÍ NÁDRAŽÍ – v roce 1900 měly Mikulášovice celkem 4 samostatná nádražíčka. Jednalo se o Mikulášovice horní s dvojkolejkou, Mikulášovice střed se třemi kolejemi a Mikulášovice dolní, kde bylo kolejí celkem 6 párů a 2 koleje vykládací. Proč byla dvě nádraží v dolních Mikulášovicích? Protože nejdříve dostavěná tzv. „panská“dráha byla v cíli o pár let dříve. Když se pak dostavěla přípojka ze Šluknova do Dolní Poustevny a saské Sebnitz, tak byla větší budova nádraží v Mikulášovicích dostavěna na straně šluknovské dráhy a také byla větší. Budova na Panské dráze od té doby sloužila jako služebna a byty pro zaměstnance dráhy. Obě nádraží byla i spojena v roce 1905 kolejemi, takže dnes toto nádražíčko je pro obě tratě. Architektonicky jsou budovy v Mikulášovicích dolních i středních typické stavby tehdejších plánů, tak jak se stavěly i v jiných částech c.a.k. Rakousko-Uhersku.

RÖSLEROVA TOVÁRNA (č.p. 459) nejstarší továrna v Mikulášovicích, založená Ignazem Röslerem již roku 1794. Vyráběly se v ní nože. Ve 2. desetiletí 19. stol. největší ocelářský závod Rakousko-Uherské monarchie. Josefa II.

Budova bývalé spořitelny – č.p. 2, kde 20. září 1777 přenocoval císař Josef II.                                                            

Související obrázky: