Krucemburk – domy

VILY BRATRŮ BINKOVÝCH

Dům Ladislava Binka ml., spolumajitele koželužny v Krucemburku, byl pravděpodobně stavěn podle plánů pražského architekta Václava Roštlapila. V roce 1907 zasáhl do projektu Ladislavův mladší bratr Josef Binko, když zajistil na dodatečné úpravy fasád a interiérů začínajícího architekta Josefa Gočára. Ten již tehdy pracoval na modernistickém návrhu sousední Červené vily. Bílá vila je poměrně jednoduchou patrovou architekturou, jejíž základnu, vycházející ze čtvercového půdorysu, oživuje na reprezentativní východní straně ústřední rizalit, na odvrácené západní straně pravoúhle vybraná nároží. Stavbu završuje strmá mansarda s nízce položeným hřebenem střechy. Fasády vyznívají s výjimkou dekorativního rizalitu dosti střídmě.

Osud továrnické rodiny Binkových nebyl po druhé světové válce veselý a po roce 1948 byl rod systematicky perzekuován. V přízemí Bílé vily, kde nemocný Ladislav Binko obýval první patro až do své smrti v roce 1963, byla zřízena poradna pro matky a děti a po úmrtí majitele budova fungovala jako mateřská školka. V současné době prochází budova pod novým vlastníkem rozsáhlou rekonstrukcí.

Červená vila v Krucemburku představovala pro mladého architekta Josefa Gočára, ovlivněného ještě tvorbou svého učitele Jana Kotěry, první samostatně realizovanou architektonickou zakázku. Dům měl splňovat veškeré přednosti moderního bydlení a současně odpovídat náročnosti uměnímilovného objednavatele. Tím byl Josef Binko, spolumajitel zdejší koželužny, přední představitel české secesní piktorialistické fotografie a Gočárův pozdější švagr. Objekt získal charakter anglické venkovské vily, zasazené do příjemného poklidu parkové zeleně.

Červenou vilu dnes stále užívají potomci Josefa Binka, který zde po znárodnění přežíval v jediné místnosti.

Související obrázky: