Category Archives: Karlovarský kraj

Ostrov – náměstí

MALÉ NÁMĚSTÍ Kostel sv. Archanděla Michaela tento původně gotický farní kostel zasvěcený sv. Mikuláši byl postaven v 2. polovině 14. století, jako náhrada za původní farní hřbitovní kostel sv. Jakuba. První písemná zmínka o tomto kostele pochází z roku 1384. Ještě v roce 1408 byl kostel patronátním právem spravován cisterciánským klášterem v Oseku a již […]

Ostrov – obec

OSTROV je město v okrese Karlovy Vary v Karlovarském kraji, 10 km severovýchodně od Karlových Varů, na řece Bystřici a na úpatí Krušných hor. Žije zde přibližně 17 tisíc obyvatel. Město je známé také jako Ostrov nad Ohří – tak se jmenuje železniční stanice. Do roku 2004 se ve zdejším závodě vyráběly trolejbusy. Historické jádro […]

Ostrov – sakrální

Raně barokní areál PIARISTICKÉHO KLÁŠTERA, skládající se z klášterní budovy, kostela, čtyř kaplí, glorietu, zahrady, kašny a ohradní zdi. Soubor budov ostrovské piaristické koleje, kostela a kaplí patří k nejpřednějším raně barokním celkům západních Čech. Piaristická kolej v Ostrově je třetí nejstarší piaristickou kolejí v českých zemích. Klášterní areál tzv. Posvátný okrsek se nachází na […]

Ostrov – zajímavé

RUDÁ VĚŽ SMRTI je národní kulturní památka České republiky nacházející se ve Vykmanově (část obce Ostrov) V 50. letech 20. století budova sloužila jako třídírna uranové rudy v komunistickém pracovním táboře Vykmanov II. Věž smrti ve Vykmanově je jednou 22 lokalit, zapsaných souhrnně jako Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO. V letech 1951–1956 […]

Ostrov – zámek

Dominantou města Ostrov je nedávno zrekonstruovaný ZÁMEK. Jedná se o komplex několika budov zvaných Šlikovský zámek, Lauenburský zámek, Palác princů (též Bílý dvůr), letohrádek a Pohledovou zdí. Jižně a zejména západně od zámku se rozprostírá kdysi proslulý park. Ostrovský zámek je poměrně rozsáhlý komplex budov, jehož základem byl gotický hrad obdélného půdorysu s nárožními věžemi […]

Nová Role – domy

[ngg src=“galleries“ ids=“302″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]  Krvavá léta – Polozapomenuté válečné hrůzy v Nové Roli – KONCENTRAČNÍ TÁBOR I TRANSPORT SMRTI Koncentrační tábor Nová Role byl zřízen v roce 1942 hlavně jako zdroj otrocké pracovní síly pro nedalekou porcelánku. Spadal pod koncentrační tábor Ravensbrück a od roku 1944 pod koncentrační tábor Flossenbürg. Průměrně zde bylo vězněno […]

Nová Role – hospodářství

Závod používá ochrannou známku THUN 1794 a Thun Hotel & Restaurant. Sídlem společnosti je město Nová Role u Karlových Varů, které je nazýváno městem porcelánu. Závod byl založen roku 1921. Po druhé světové válce byl závod zařazen do skupiny Karlovarský porcelán. V roce 2009 byl závod zakoupen společností Thun 1794 a.s. a došlo k výrazné […]

Nová Role – obec

NOVÁ ROLE je jedním z nejmladších měst v Česku. Leží na úpatí Krušných hor. Dnes má obec s částmi Nová Role, Mezirolí a Jimlíkov více než 4100 obyvatel. Název obce je pravděpodobně odvozen od staroslovanského rola – zemědělsky obdělaná půda, neboť prvními stálými osídlenci těchto míst byl Slovanský kmen Sedlčanů Sídlo bylo založeno ve 13. století […]

Nová Role – sakrální

KOSTEL SV. MICHAELA – původní kaple byla postavena v letech 1240-1255. Tehdejším pražským biskupem Tomášem byla nazvána „Kaple při Nové Roli“ a náležela kostelu v Sedleci. Úpravy kostela do dnešní podoby provedli Nosticové v roce 1781. Tehdy byly obvodové zdi zvýšeny o 3/4 lokte (45 cm). Kostel byl po více let veden jako filiální. Až […]