Chodov – domy

DŮM ČP. 336 je zřejmě nejstarším domem na Staroměstské ulici. Byl postaven v roce 1897 Franzem Christlem na místě staršího „Christlova dvora“. Později v něm sídlila jedna z prvních poboček chodovského konzumního svazu a v roce 1928 byl dům rozšířen zubním technikem Josefem Lohwasserem. Ten byl také majitelem domu až do konce druhé světové války.

LANGEROVA VILA ČP. 263 Tuto nejhonosnější chodovskou vilu si nechal vystavět v roce 1888 majitel továrny na porcelán Anton Langer, jehož rodina ji obývala do roku 1945. Poté zde byla mateřská škola a dnes je sídlem Domu dětí a mládeže Bludiště.

BUDOVA VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ – železnice byla do Chodova zavedena připojením k trati Chomutov – Cheb v roce 1870. V této době byla také vystavěna železniční stanice, která poslední velkou rekonstrukcí prošla ve dvacátých letech 20. století.

DŮM „U VAVŘINCE“ ČP. 39 byl původně postaven jako škola a jeho nejstarší podoba pochází z 18. století. Od konce 19. století v něm sídlila městská správa a od roku 2007 v něm sídlí infocentrum a Galerie u Vavřince.

FARA ČP. 38 byla vystavěna jako náhrada za původní barokní stavbu v době první světové války z iniciativy tehdejšího faráře Möckela a starosty Gerstnera.

OBŘADNÍ SÍŇ dům z roku 1928 je dnes využíván městským úřadem. V prvním patře sídlí starosta a místostarosta města a v přízemí byla zřízena obřadní síň.

ČP. 55 KNIHOVNA krásný rohový dům se znakem Aeskulapa na střeše, čp. 55, si starousedlíci pamatují jako lékárnu „U Zlatého kříže“. Tuto budovu nechal postavit v roce 1911 chodovský lékárník Hugo Hammerschmidt a byl jejím majitelem až do vysídlení v roce 1946. V letech 1971-1972 prošel dům rekonstrukcí a začal sloužit pro potřebu městské knihovny.

Související obrázky: