Žižkovo Pole – obec

ŽIŽKOVO POLE malá obec, ležící východním směrem od Havlíčkova Brodu a severně od Přibyslavi. Obec se původně jmenovala Šenfeld (Krásné Pole) a v červnu 1919 dal řídící učitel Jindřich Bačovský podnět k přejmenování na Žižkovo Pole. Tento název byl výnosem ministerstva vnitra 10. prosince 1921 přijat

Jméno obce je spojeno s významnou osobností české historie – Janem Žižkou z Trocnova.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1303. Vesnice je horáckého typu, je rozdělena na dvě návsi. Ve středu obou návsí je potok. Obec se vyznačovala důlní činností.

Ve vojenském ležení zde 11. října 1424 zemřel husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. V roce 1502 daroval Hynek Brožek z Kunštátu obci odúmrť. V roce 1596 se stal vlastníkem vsi Hertvík Žejdlic ze Šenfeldu. Utrakvista Hertvík Žejdlic ze Šenfeldu se v letech 1618 – 1620 zúčastnil stavovského povstání proti Habsburkům. Za to byl odsouzen a jeho majetek zkonfiskován. V této době se stala obec majetkem královské komory, od níž ji získal rod Dietrichštejnů.

Ve 20. století se rozvíjelo především stavebnictví. Na počátku 20. století byl postaven Družstevní lihovar (ke zpracování brambor), dále tírna lnu (1911–1952). V roce 1953 bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo, do kterého vstoupili všichni rolníci a sedláci, od roku 1960 do 1974 pak další obce, a to: Modlíkov, Samotín, Macourov a Dobrá. V roce 1992 přišla transformace a zemědělci z Modlíkova a Dobré se oddělili.

Související obrázky: