Žandov – sakrální

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE je poprvé doložen již v roce 1341. Jedná se o ranně barokní stavbu ze dvou stavebních období – baroka a rokoka. K presbytáři, který pochází z konce 17. století, byla v roce 1775 přistavěna pozdně barokní plochostropá loď, kazatelna pochází z doby rokoka. Kopule věže vyhořela během opravy v roce 1975. Následné opravy začaly až v roce 1992. Dnes již nemá původní tvar, ale je ve tvaru čtyřbokého jehlanu o výšce asi 8 m.

U kostela stojí socha svatého Antonína Paduánského a svatého Šebestiána. Kult sv. Antonína Paduánského byl v Žandově pěstován již od 17. století a červnová pouť s jarmarkem byla patrně velmi populární až do roku 1945. Dnes sv. Antonína připomíná už jen bezhlavé torzo sochy před kostelem sv. Bartoloměje.

Nedaleko pomník obětem válek.

 

SMÍRČÍ KŘÍŽ – kamenný kříž je s největší pravděpodobností mementem smrti, která se zde kdysi stala a která byla “ vykoupena“ postavením smírčího kříže. „Dohodu“ většinou uzavřeli pachatel vraždy a pozůstalí zabitého. Kříž je výrazem nejen přímé odplaty, ale i morálního vyrovnání se s činem. Jeho původní místo bylo při staré polní cestě na Velkou Bukovinu, dnes se nachází u domu čp. 87. Na okrese Česká Lípa je pokládán k nejstarším.

Pověst o jeho vzniku se však žádná nedochovala. Nepodloženou hypotézou může být snad řádění švédských vojsk v průběhu třicetileté vá1ky. Kříž je vysoký asi 95 cm a má šířku ramen 60 cm. Na čelní i zadní straně má vyryto stejné znamení: překřížený kruh o průměru 30 cm, přičemž osové čáry kruh přetínají a na jejich konci je vždy vytvořen malý křížek. Na kříži je rytina kruhu s křížem a čtyřmi křížky.

Další křížky v obci


 

Související obrázky: