Vyšehořovice – sakrální

Nejstarší dochovanou stavbou ve Vyšehořovicích je zřícenina románsko-gotického KOSTELA SV. MARTINA. Byl založen vyšehradskou kapitulou na počátku 14. století, v období vrcholné gotiky pak prošel přestavbami. Kostel vyhořel společně s kamennou zvonicí r. 1677 a i původní románsko-gotický kostel sv. Martina a zanikl.

Teprve v r. 1761 byla zdejší farnost opětovně obnovena z nadace majitelky černokosteleckého panství, kněžny Marie Terezie Savojské. Následovalo poboření části původního vyhořelého kostela a výstavba nového kostela (1769-1770).

Nynější kostel je jednoduchá barokní stavba z vnějšku beze všech ozdob. Kostel je obklopen malým dodnes funkčním hřbitovem, sousedí s areálem bývalé fary (dnes Obecním úřadem) a další významnou Vyšehořovickou památkou – gotickou zvonicí.

ZVONICE patrně z druhé poloviny 15. století. Dostavěna v 16., ukončena v Čechách netypicky atikou. Roku 1677 vyhořela, od té doby v ruinách. Vzhledem k veliké vzdálenosti od kostela panovala domněnka, že šlo původně o druhou tvrz, ale stavebně historický průzkum tuto vyvrátil. Stojí v centru obce. Goticko-renesanční zvonice čtyřboké mohutné stavení s velkými gotickými hrotitými okny a atikou, jediná tohoto typu v Čechách, je dnes již zcela zpustlá. Zvonice fungovala až do r.1677, kdy vyhořela a stala se zříceninou.

Související obrázky: