Votice – domy

Velmi důležitou událostí se pro město i celý okolní kraj stala VÝSTAVBA DRÁHY císaře Františka Josefa, později Wilsonovy dráhy, dnes tratě č. 220.

Stavba probíhala v letech 1867–1870 a pracovali na ní především italští dělníci. Původně měla železnice vést těsně okolo města a nádraží se mělo nacházet v místě dnešní sokolovny (Masarykovo náměstí). O důvodu, proč trať nakonec město minula v podstatně větší vzdálenosti, hovoří ve svých „Pamětech“ někdejší starosta města František Hochman: „Když byla trať vyměřena okolo Votic, přičinil se František Macháček, okresní starosta a rolník v Olbramovicích, s hejtmanem Vížďálkem, aby nádraží bylo na Veselce, vzdálené od Votic 3/4 hodiny, ale blízko u Olbramovic. Macháček prý také přemluvil mnohé obecní starosty, aby před stavební komisí prohlásili, že chtějí mít nádraží na Veselce.“ Navíc údajně dráha „ležela v žaludku“ i majitelům pozemků, po kterých měla vést. Votice si nakonec alespoň vymohly stanici u Beztahova. Stanice se potom jmenovaly Votice – město (dnes pouze Votice) a Votice – Veselka (od roku 1937 Olbramovice). V roce 1872 vystavělo město ke stanici silnici (dnes Husova ulice), v roce 1925 byla doplněna jednostranným chodníkem, později přibylo také veřejné osvětlení po celé trase mezi městem a nádražím. Původní nevyhovující malá a nízká staniční budova nádraží byla později přestavěna, soudě dle její architektury pravděpodobně v letech první republiky.

První slavnostně vyzdobený vlak složený z lokomotivy a čtyř vozů přijel do stanice v neděli 3. 9. 1871. Od roku 1988 je trať elektrifikována střídavým napětím 25 kV. První vlak tažený elektrickou lokomotivou přijel na nádraží v pátek 27. 9. 1988 ve 12:00. V současné době ve Voticích zastavují pouze osobní a spěšné vlaky. Rychlíky mají svou pravidelnou zastávku v sousedních Olbramovicích, kde se však připojuje „lokálka“ ze Sedlčan. To je zřejmě také další důsledek z dnešního pohledu zcela nesprávného rozhodnutí o trasování dráhy.

Zajímavostí je, že na území kolem Votic se počítalo s vedením železnice Plzeň – Brno, dokonce byla vyhlášena i stavební uzávěra na území kolem Srbického vrchu na jihozápadě a jihovýchodě města. Teprve po definitivním zrušení tohoto záměru někdy v šedesátých letech bylo toto území uvolněno pro výstavbu. Trať č. 220 v současné době prochází zdvoukolejněním a celkovou modernizací na tzv. IV. tranzitní koridor. Od stanice Votice směrem na jih se zde počítá s rozsáhlou přeložkou trati v úseku Votice – Mezno, kdy původní trasu vedoucí přes stanice Heřmaničky a Střezimíř nahradí nová kratší přeložka překonávající zdejší kopcovitou krajinu dvěma tunely. Původní trať bude poté pravděpodobně zrušena.


 

Související obrázky: