Vojkov – sakrální

Farní KOSTEL SV. JAKUBA původně románský kostel, několikrát přestavovaný. Stavba započala někdy v 2.čtvrtině 13.století.

Z románské stavby se dochovalo jádro obdélné lodi a pravoúhelného chóru, sklenutého křížové bez žeber. V pozdní gotice byl kostel výrazně přestavěn. Přistavena byla sakristie u jižní strany presbytáře. Stavbě sakristie padla za oběť značná část jihovýchodního nároží lodi. Věž byla snesena a jen zčásti využita k prodloužení lodě. Nějakou dobu kostel věž neměl, ale stále ještě v pozdní gotice k němu byla přistavěna k severní straně lodi nová věž. Další výrazné úpravy kostela proběhly v baroku. Byl proražen nový vstup v západním průčelí lodi, ve zdi původní věže. Roku 1866 přibyla nová sakristie s oratoří v patře. Této přestavbě pravděpodobně přísluší i schodišťový přístavek v severozápadním cípu, mezi lodí a věží. Kostel obklopuje velice mohutná zeď s abnormálně silnými opěráky. Portál z této zdi je také z 19.století.

 

Související obrázky: