Vlašim – příroda

JINOŠOVSKÉ ÚDOLÍ malebné údolí na Podblanicku s pěti rybníky (Galilejský, Vápenský, Kačák, Jírovec a Utopenec) na potoce Orlina a přilehlými podmáčenými loukami.

Údolí bylo hospodářsky využíváno odnepaměti. Na jeho severovýchodním okraji stojí hospodářský dvůr Jinošov, který mu dal jméno. Rybníky Galilejský, Vápenský a Utopenec najdeme již na mapách z poloviny 19. stol., Jírovec a Kačák vznikly někdy kolem roku 1950. Již počátkem 20. stol. se údolí stalo (přičiněním místního okrašlovacího spolku) i místem vycházek.

Pozornost ochránců přírody přitáhlo údolí již někdy v 70. letech zejména kvůli bohaté populaci ďáblíku bahenního. Komplexněji se začala o údolí zajímat místní ČSOP v 90. letech, kdy hodnoty území ohrožovala zanedbaná péče o louky, a naopak příliš intenzivní využívání rybníků. Aby bylo možné zajistit optimální hospodaření, postupně Český svaz ochránců přírody některé pozemky vykupuje.

[ngg src=“galleries“ ids=“488″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]PARA ZOO je expozice Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. Byla otevřena v červnu roku 2012. Leží v centru Vlašimi a jsou zde chováni zástupci volně žijících živočichů České republiky (například vydra, rys, kuna, výři, krkavci, čápi, nejrůznější dravci a řada dalších), kteří byli přijati do Záchranné stanice, avšak pro trvalé následky zranění již nemohou být vypuštěni zpět do volné přírody. Pomocí jejich příběhů se zde návštěvníci mohou seznámit s důvody zraňování zvířat v krajině a naučit se, jak zvířatům v přírodě pomáhat. Součástí zahrady je také expozice ptačích budek a uměle vytvořených úkrytů pro živočichy vhodných k oživení zahrad, ptačích siluet či expozice nástrah číhajících na živočichy v přírodě s radami, jak zraňování živočichů předcházet.

[ngg src=“galleries“ ids=“489″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]