Vlašim – příroda

JINOŠOVSKÉ ÚDOLÍ malebné údolí na Podblanicku s pěti rybníky (Galilejský, Vápenský, Kačák, Jírovec a Utopenec) na potoce Orlina a přilehlými podmáčenými loukami.

Údolí bylo hospodářsky využíváno odnepaměti. Na jeho severovýchodním okraji stojí hospodářský dvůr Jinošov, který mu dal jméno. Rybníky Galilejský, Vápenský a Utopenec najdeme již na mapách z poloviny 19. stol., Jírovec a Kačák vznikly někdy kolem roku 1950. Již počátkem 20. stol. se údolí stalo (přičiněním místního okrašlovacího spolku) i místem vycházek.

Pozornost ochránců přírody přitáhlo údolí již někdy v 70. letech zejména kvůli bohaté populaci ďáblíku bahenního. Komplexněji se začala o údolí zajímat místní ČSOP v 90. letech, kdy hodnoty území ohrožovala zanedbaná péče o louky, a naopak příliš intenzivní využívání rybníků. Aby bylo možné zajistit optimální hospodaření, postupně Český svaz ochránců přírody některé pozemky vykupuje.

PARA ZOO je expozice Záchranné stanice pro živočichy ČSOP Vlašim. Byla otevřena v červnu roku 2012. Leží v centru Vlašimi a jsou zde chováni zástupci volně žijících živočichů České republiky (například vydra, rys, kuna, výři, krkavci, čápi, nejrůznější dravci a řada dalších), kteří byli přijati do Záchranné stanice, avšak pro trvalé následky zranění již nemohou být vypuštěni zpět do volné přírody. Pomocí jejich příběhů se zde návštěvníci mohou seznámit s důvody zraňování zvířat v krajině a naučit se, jak zvířatům v přírodě pomáhat. Součástí zahrady je také expozice ptačích budek a uměle vytvořených úkrytů pro živočichy vhodných k oživení zahrad, ptačích siluet či expozice nástrah číhajících na živočichy v přírodě s radami, jak zraňování živočichů předcházet.

Související obrázky: