Vlašim – domy

Objekt bývalé radnice je kulturní památkou, jejíž historie sahá až do období po třicetileté válce. Jedná se o kompozici dvou objektů spojených středovou částí do půdorysného tvaru písmene „U“. Během své existence prošel řadou přestaveb – především v období baroka a klasicismu. Negativně se na objektu podepsala poslední fáze úprav z 60. let minulého století, kdy objekt sloužil jako sklad Okresního bytového podniku, a do které je také datováno odstranění původního dekoru fasády a jeho nahrazení břízolitovou omítkou. Objekt prošel rekonstrukcí. Cílem projektu bylo kromě úspěšné adaptace objektu pro účely budoucího provozovatele – DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE Vlašim, zachovat také v co největší možné míře hodnotný historický charakter objektu. Z tohoto důvodu byly veškeré úpravy exteriéru a interiéru ve fázi projektu i realizace průběžně konzultovány s pracovníky Národního památkového ústavu. Podstatnou změnou prošel exteriér stávající budovy. Vzhled fasády, členění a tvar oken byl obnoven do podoby po klasicistní přestavbě. Na nádvoří navazuje pozemek zahrady, který je komplexně upraven pro venkovní aktivity dětí. Nachází se zde velká travnatá plocha s pískovištěm pro nejmenší děti, plácek s umělým povrchem pro míčové hry, sestava prolézaček a kruhové posezení u ohniště. Na zahradě byly vysazeny nové vzrostlé stromy.

RYBÁŘSKÁ BAŠTA ve svahu patrová stavba s valbou o obdélném půdorysu, s dvouramenným schodištěm před hlavním průčelím. Novogotická fasáda se sedlovými okny a vchody. Výraznými prvky jsou nárožní polygonální arkýř a mělký osový rizalit s cimbuřím z 2. pol. 19. století. Ve svahu stojící patrová stavba obdélného půdorysu, s valbovou střechou a dvouramenným schodištěm před hlavním průčelím. Novogotická fasáda se sedlovými okny a vchody. Výraznými prvky jsou nárožní polygonální arkýř a mělký osový rizalit s cimbuřím.

SPOŘITELNA patrová budova, s nástavcem dalšího patra nad jižní částí dispozice, s nízkou valbovou střechou. Exteriér s původními novorenesančními fasádami s uplatněním pásové bosáže, pilastrů, nadokenních říms a dalších prvků. Stavba z roku 1872 od S. Hellera.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA mohutná dvoupatrová budova o půdorysu ve tvaru velkého písmene U s nízkou valbovou střechou. Bohatě členěná novorenesanční fasáda s horizontálními římsami, omítkovou bosáží přízemí a nadokenními římsami. Rizalit s trojúhelným štítem. Z r. 1874.

ŽELEZNIČNÍ STANICE – dne 15. prosince 1895 otevřela společnost Místní dráha Benešov – Vlašim trať z Benešova, kudy od roku 1871 procházela trať společnosti Dráha císaře Františka Josefa (KFJB) spojující Vídeň a Prahu. Nově postavené nádraží ve Vlašimi původně vzniklo jako koncová stanice, dle typizovaného stavebního vzoru. 11. října 1902 byla trať prodloužena dále do Trhového Štěpánova a Dolních Kralovic (úsek Trhový Štěpánov – Dolní Kralovice byl uzavřen roku 1975). Technickou dokumentaci projektu připravila a práce prováděla stavební firma Bořkovec & Dvořák. Po zestátnění všech soukromých společností v Rakousku-Uhersku roce 1908 pak obsluhovala stanici jedna společnost, Císařsko-královské státní dráhy (kkStB), po roce 1918 pak správu přebraly Československé státní dráhy.


 

DOMAŠÍN – DOMY

Související obrázky: