Varnsdorf – zajímavé

VĚTRNÝ MLÝN holandského typu stojí na Mlynářské ulici. Je to velmi málo známý pozůstatek bývalého větrného mlýna. Pokusy o vyhledání historického pramene o tomto mlýně vyznívají naprázdno. Dle nynějších majitelů, kteří mlýn koupili v roce 1975 jako rozpadající se, byl postaven v roce 1870 z lomového kamene. Původní německé obyvatelstvo si po násilném odsunu všechno své povědomí vzali s sebou. Kdy přestal mlít, není známo. Současní majitelé budovu koupili bez střechy a upravili na trvalé bydlení. 
Kónická budova má dnes přistavěnu další obytnou část a neotáčivá kuželovitá střecha spočívá na obedněném věnci. Má novou bílou fasádu a pěkně udržované okolí. Stavba má průměr 9,5 metru a výšku 12 metrů. Je dodnes patrné, že tato stavba dříve sloužila jako větrný mlýn.

Není známo, kdo byl vynálezcem větrného kola, většina autoru se však shoduje na tom, že je objevili několik tisíc let před n. l. v Orientu v oblasti persko – arabské pro nedostatek vody. Dosud zachovalé zděné větrné mlýny v Moonu u Alexandrie jsou staré asi tři tisíce let. O větrných mlýnech se v Evropě dověděli od vracejících se vojáku z křížových výprav na přelomu 11. a 12. století. Podle druhé teorie přišly první mlýny do Evropy prostřednictvím Arabu jejichž říše sahala v 8. století až na Pyrenejský poloostrov, a to do Španělska.

Větrné mlýny vznikaly především tam, kde byl dostatek stálých, pravidelných a rovnoměrných větrů a nedostatek tekoucí vody, kde potoky rychle vysychaly, rozvodňovaly se nebo v zimě na dlouhou dobu zamrzaly.

Související obrázky: