Varnsdorf – sakrální

Kostel sv. KARLA BOROMEJSKÉHO (tzv. kostel bez věže) – základní kámen byl slavnostně posvěcen 23. května 1904 a hned druhý den se začalo stavět. Stavební práce postupovaly velmi rychle, takže ještě v roce 1904 dospěla stavba do výše oken, o rok později byla již dokonce provizorně pokryta střecha. Stavba dále pokračovala s několika přestávkami až do roku 1912, kdy byl 3. září kostel vysvěcen.

Klášterní pseudogotický kostel je jediným kostelem v celé litoměřické diecézi zasvěceným tomuto světci. Stavbu projektoval městský stavitel Antonín Möller. Díky znehodnocení měny na konci 1.sv. války nebyly na dostavbu peníze. V r. 1992 byl zde slavnostně vysvěcen největší zvon v ČR z dílny rodiny Dytrychovy, vážící 2.550 kg a nesoucí nápis: Živé svolávám, mrtvé oplakávám, blesky rozháním.

 

 

 

NOVOGOTICKÝ TZV. ČERVENÝ KOSTEL v květnu 1904 byl položen základní kámen a v prosinci 1905 byl „kostel míru“ vysvěcen. V roce 1906 byly vysvěceny varhany. Je postaven z glazovaných červených cihel, nyní není využíván.

STAROKATOLICKÝ KOSTEL je z roku 1875. Sama starokatolická církev vznikla ve Varnsdorfu jako protest proti vyhlášení neomylnosti papeže. Velký zvon je darem Raimunda Artla. Alabastrová socha a reliéf Tří králů jsou dílem zdejšího umělce Vincence Pilze.

 

 

 

Z dalších památkově chráněných objektů návštěvníka města zaujme:

socha SV. ANTONÍNA u domu čp. 488 – pískovcová socha v životní velikosti na bohatě zdobeném kamenném podstavci ze 2. poloviny 18. století.

ŠVÉDSKÁ MOHYLA – též švédský hrob. Přírodní skalka z rozvětralého vulkanitu, na jejím vrcholu stojí dubový kříž s ukřižovaným Kristem. V nice vytesané do skalky je umístěna na plechu malovaná postava Panny Marie. Je to připomínka na švédské tažení generála Wrangela r. 1642 a místní potyčku jednoho z jeho oddílů s posádkou hradu Tolštejna. Krátká krvavá bitka byla záminkou ke zničení tolštejnského hradu. Švédská mohyla byla ještě z iniciativy KPMV zařazena v roce 2000 vedením města do Místního programu obnovy venkova. Památka byla obnovena městem Varnsdorf a znovu vysvěcena v r.2005.

  

Velký MĚSTSKÝ HŘBITOV je vymezen ohradní zdí v původní podobě. Hlavní komunikace je opravená, hroby a hrobky v centrální části hřbitova jsou udržované. směrem k okrajovým částem jsou hrobová místa i hrobky ponechány svému osudu a zarostlé náletovými dřevinami.

Pohřební kaple rodiny Johanna Josefa Hanische z roku 1821. Zakladatel varnsdorfských textilních podniků (1757). Původně prostý tkadlec. Z počátku vyráběl polohedvábné šátky, vzorované grádly a látky na vesty. Po roce 1786 (Josef II. patentem povolil dovoz anglické bavlněné příze do Rakouska) vyráběl bavlněné látky. Firemní specialitou byla výroba vlněných látek.

Johann Josef Hanisch. Začátkem 19. století se varnsdorfští tkalci stali ve světě uznávanými odborníky a mistry jak použitým materiálem, vazbou tkanin, tak i jejich konečnou úpravou. Známá varnsdorfská firma s dlouholetou tradicí Johan Andreas Hanisch, později Hanisch & Söhne, byla založena v roce 1757. Zdokonalili technologii řezání a žíhání látek. Vyráběly se zde zejména vzorované grádly, látky na vesty a polohedvábné šátky, vysoce kvalitní bavlněné i vlněné materiály složené z rypsu, manšestru a sametu. A právě manšestr a samet dali Varnsdorfu onu přezdívku „Malý Manchester českého Nizozemí.“ Vyznamenáním pro tuto firmu bylo v roce 1811 udělení velkoobchodního oprávnění uvádět rakouskou císařskou orlici na firemním typáři.

 

Kostel SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
(Studánka) – zdaleka viditelný pseudorománský kostel z roku 1872. V dlažbě symbol víry, naděje a lásky

 

Související obrázky: