Varnsdorf – osobnosti

BJARNAT KRAWC (5. února 1861, Jitro/Milstrich (Oßling) – 25. listopadu 1948, Varnsdorf) byl lužickosrbský hudební skladatel, sbormistr a organizátor hudebního života.

     

HANKA KRAWCEC (13. března 1901 – 19. října 1990) byla lužickosrbská výtvarnice – grafička a malířka. Narodila se v Drážďanech jako dcera lužickosrbského skladatele Bjarnata Krawce. Grafické vzdělání získala v Drážďanech a v Praze na Umělecko-průmyslové škole u Františka Kysely. Po návratu do Německa (1928) pracovala do konce 2. svět. války v reklamním ateliéru v Berlíně a po válce v Budyšíně v lužickosrbské organizaci Domowina. V roce 1947 přesídlila za otcem do Varnsdorfu a zůstala zde až do roku 1986. Zemřela v domově důchodců ve Filipově.

     

Autorka grafických listů, ilustrací, užité grafiky (plakáty, diplomy, exlibris, loga), maleb (kvaš, tempery, malba na skle) a návrhů loutek. Za nejvýznamnější je považován grafický cyklus Člověk by člověku světlem měl být (1961–1975). Její dílo je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze, Národního muzea ad. Značná část jejího díla je uložena ve varnsdorfské pobočce Oblastního muzea Děčín a v Lužickosrbském muzeu v Budyšíně (Serbski muzej, Budyšin). Je považována za první profesionální lužickosrbskou výtvarnici.

JOSEF MAŠÍN (25. května 1921, Lošany – 15. července 2000, Varnsdorf)

Patřil k nejvýznamnějším varnsdorfským osobnostem 2.pol. 20.století. Stál v čele radnice v letech 1954-1969, realizoval řadu projektů ve snaze změnit Varnsdorf v moderní město. Po 20 letech politické persekuce se v roce 1989 nakrátko vrátil do vedení města, aby jej dovedl ke skutečně demokratickým volbám a do veřejného života se již nevrátil. Zemřel 15. července 2000. Krátce po smrti 26. září v roce 2000 bylo Josefu Mašínovi im memoriam uděleno čestné občanství Varnsdorfu a 25. května 2001 byla na budově městské radnice odhalena mramorová pamětní deska s jeho podobiznou.

Související obrázky: