Varnsdorf – náměstí

Varnsdorf nemá klasické historické centrum, unikátní urbanistický celek vytváří původní rozptýlený vesnický půdorys. Jak k tomu došlo? Když se v roce 1849 sloučila řada malých osad, vznikla největší vesnice Rakouska-Uherska.

Současný stav náměstí ve Varnsdorfu není uspokojivý a prostranství středu města, které v historii představovalo architektonicky nejhodnotnější území ztratilo tento punc již v 70.letech minulého století. Nešetrnými stavebními zásahy přišlo náměstí o významné budovy, které dotvářely celkovou uzavřenou podobu.

Římskokatolický děkanský KOSTEL SVATÉHO PETRA A PAVLA  je barokní sakrální stavba. Od roku 1966 je kostel chráněn jako kulturní památka.

 

První písemná zmínka o kostele je z roku 1352. Existuje legenda o kameni s letopočtem 1233. Kostel byl postaven na místě původního, snad dřevěného kostelíka ze 2. poloviny 13. století, který byl založen za vrcholné středověké kolonizace. Varnsdorf byl v době vzniku lesní lánovou vsí a ke kostelu patřil kostelní lán. v roce 1428 si tehdejší farář Jan stěžovsal, že dosavadní farní pozemky jsou velice chudé a nedovolují mu držet čeleď. proto musel koupit pro faru a kostel čtyři a půl prutu polí, tedy asi třetinu lánu i s domkem od varnsdorfkého usedlíka Petra Waynthera za 121 hřiven žitavských grošů. Původní kostel byl v roce 1766 zbořen a základní kámen nového kostela byl položen v témže roce. Stavbu vedl rumburský stavitel J. Eiselt. Stavba byla přerušena v roce 1768. Dokončen byl po přerušení stavby v letech 1774–1776 děčínským stavitelem J. V. Koschem. Věž byla dokončena roku 1777. Barokní výzdoba je ještě o rok mladší. V roce 1829 byl kostel poškozen požárem, při němž se zřítila věž, která byla do roku 1832 opravena podle návrhu inž. Stibitze za vedení stavitele J. Höhla.

Nad bočním vchodem je umístěna pamětní deska, připomínající premiéru Beethovenovy Missy solemnis, která zde byla uvedena roku 1830.

 

Na vnější jižní straně kostela jsou dva klasicistní náhrobníky z roku 1796 a z období kolem roku 1800. V areálu bývalého hřbitova jsou další, jednodušší náhrobníky, které pocházejí z 1. poloviny 19. století.

Neomítaná ohradní zeď s korunou krytou kamennými deskami je zhotovená z kamenného lomového zdiva a obíhá okolo areálu kostela s přilehlým hřbitovem s márnicí a tím ho celý uzavírá. Ve svažujícím se terénu se zeď stupňovitě snižuje, až je téměř na úrovni

              

 

U kostela je SOCHA IMMACULATY z roku 1771.

Vedle kostela se nachází farní budova děkanství. Farnost je starobylá a existovala již před rokem 1384. Matriky zde byly vedeny od roku 1630. Farnost byla kanonicky znovuzřízena před rokem 1714. Od roku 1894 byla povýšena na děkanství.

 

 

Základní škola

 

Související obrázky: