Trhový Štěpánov – sakrální

Gotický KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE tvoří dominantu severozápadního konce náměstí. Některé prameny jej datují již do dvanáctého století. Umělecké památky Čech však uvádějí vznik až v polovině 14. století. Kostel byl neogoticky upraven v roce 1895. Kolem kostela se zachovala hradba a z původního hřbitova, který jej obklopoval, barokní hřbitovní brána.

Některé prameny posouvají stáří kostela až do 14. stol. Kostel byl několikrát přestavován a upravován. Poslední renovace kostela proběhla v l. 1988-1989.

Věž je vysoká 31 m, na špičce je zlacená koule a na ní zlacený kříž. Ve třech štítech (kromě severního) jsou ciferníky věžních hodin. Dnes jsou zde čtyři zvony: největší zvon sv. Bartoloměje z r. 1552, zvon Mamona (Monika) z r. 1551, zvon sv. Václava z r. 1980 a sv. Prokopa z r. 1982.

Hlavní oltář je z r. 1752 od řezbáře Jana Zelenky z Nesper. Oltářní obraz sv. Bartoloměje namaloval v r. 1859 Alfréd Doudlebský. Druhý obraz sv. Bartoloměje z r. 1912 je v sakristii a namaloval ho místní rodák Josef Tříska.

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO pískovcová, tradičně pojednaná socha světce v mírně podživotní velikosti na vysokém profilovaném podstavci a základně o třech stupních. Pochází zřejmě z konce 30. let 19. století od neznámého sochaře.

Související obrázky: