Trhový Štěpánov – obec

Obec TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV s bohatou historii i současností leží 10 km severovýchodně od města Vlašim. Pod obec spadají také vesnice Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovská Lhota.

Název Štěpánov pochází zřejmě od vladyky Štěpána, příslušníka kmene Zličanů, který si zde postavil tvrz zvanou Štěpánov. Z kmenové osady se stal Štěpánův majetek a z toho vznikl pravděpodobně název obce Štěpánov. Údaje o prvních písemných zmínkách v historických pramenech se značně liší. Z roku 1108 se zachoval záznam, že Štěpánov je majetkem držitelů hradu Leštna nad Sázavou – dnešní Dštění.
První písemná zmínka v historických pramenech je z r. 1126, v r. 1290 byla biskupem Tobiášem z Bechyně povýšena na město. Pravděpodobně z té doby má historickou pečeť i městský znak.

Ve 14. stol. se východně od obce dolovalo zlato a Trhový Štěpánov zaznamenal největší rozkvět. Byl sídlem děkanátu zahrnujícího 64 farností. Majiteli byli pražští biskupové a později arcibiskupové. V době největšího rozkvětu měl Štěpánov podle zápisů v obecní kronice 8 pivovarů a 21 hospod. V hospodách se hojně zastavovali cizinci, kteří sem přicházeli na trhy anebo projížděli obcí na silnici z Kutných Hor do Benešova a opačně.

Po r. 1422, když arcibiskup Konrád z Vechty přestoupil k husitství, se stal Trhový Štěpánov majetkem světské šlechty.

Přestože těžba zlata roku 1390 končí, horníci odcházejí a město chudne, ještě roku 1406 udílí arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka privilegia, která dokonce potvrdili králové Ferdinand I. (1526-1564) a Maxmilián II. (1564-1576). V době působení arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Hazmburka spadá Štěpánov do působnosti purkrabího v Červené Řečici. Jeho úkolem bylo vybírání daní, správa panství, odvádění naturálních dávek i úroků, konání robot, obrana statků před nepřáteli, částečné soudní pravomoci a další.

Jeho majiteli byli např. Zdeněk Zručský z Chřenovic, Trčkové z Lípy, hraběnka Waldsteinová a další. V městě byl r. 1668 vystavěn na místě původního hradu zámek. V roce 1741 vypukl ve Štěpánově požár, který měl zničující následky. Popelem lehl nejen krásný zámek, ale i 40 domů. Zámek již nebyl obnoven. Jedinými památkami na štěpánovský zámek jsou zbytky zdí a kámen ze zámecké brány z r. 1668 zazděný ve zdi protějšího domu,


 

Související obrázky: