Trhový Štěpánov – muzeum

Poblíž kostela sv. Bartoloměje naleznete MUZEUM ŠTĚPÁNOVSKA, které je umístěno v jedné z nejstarších zachovaných budov z 16. stol. V přízemí muzea se v malé stálé expozici seznámíte s předměty a ukázkou interiérů, které byly nezbytnou součástí každodenního života našich předků (např. kuchyně, stolování nebo ložnice).

V prvním patře jsou umístěny předměty, které ještě v době nedávno minulé sloužily svému účelu a mnozí návštěvníci je ještě poznávají (strojek na pražení kávy, zabíjačkové nebo ševcovské náčiní, ruční pračky apod.). Vystavené předměty darovali do muzea místní občané.

Prohlédnout si můžete Galerii J. Tříšky, malíře a místního rodáka, pohřbeného na zdejším hřbitově.

Akademický malíř, profesor Josef Tříška se narodil v Trhovém Štěpánově 16.3.1885, zemřel v Praze 10.5.1967. Studoval na Umělecko-průmyslové škole v Praze, na Akademii výtvarných umění u významného profesora Hanuše Schweigera, kde studium dokončil v roce 1912. Byl jedním z jeho posledních žáků, neboť profesor Schweiger v roce 1912 zemřel. Roku 1914 absolvoval Josef Tříška filosofickou fakultu, obor pedagogika. Podle jeho vlastních slov se v době studií těžko probíjel, ale byl mlád a život před ním otevíral svou náruč do široka. Po skončení studií se vyjádřil, že konečně dosáhl svého cíle: „Mohl jsem žít jako umělec a pracovat jako umělec.“

Vyučoval na akademickém gymnáziu. Vystavoval samostatně v Topičově salonu v r. 1935 a 1944, po druhé světové válce se účastnil života ve Svazu výtvarných umělců, vystavoval na členských i celostátních výstavách. Byl to typ skromného kultivovaného umělce, který objevoval se zanícením kouzlo a krásu prostých věcí. Umělcův poměr k rodné obci vyjadřuje i jeho výrok z posledních let života: „A teď stále častěji myslím na Štěpánov. Rád bych se tam zase jednou vrátil.“

Soubor obrazů podává stručný přehled umělcovy tvorby, kterou lze rozdělit na etapy školních studijních prací z akademie, hledání vlastního výrazu a posléze osobní projev umělcův. Sbírka byla původně instalována v rodném domě malíře, kde byla slavnostně otevřena 25.7.1970 za přítomnosti jeho manželky Zdeňky Tříškové. V roce 2012 pak byla přemístěna do muzea Štěpánovska a 23. června zpřístupněna veřejnosti.

Štěpánovský rodák Josef Tříška je spolu s manželkou Zdeňkou (rozenou Jiráskovou – dcera Aloise Jiráska ) pochován na místním hřbitově. Nad jejich hrobem, který má číslo 146, se tyčí zajímavý pomník s dvojitým křížem a kovovým reliéfem truchlící mladé dívky a nápisem „U MAMINKY A U TATÍNKA.“

Související obrázky: