Třešť – Židé

První zmínka o přítomnosti ŽIDŮ v Třešti se vztahuje k 2. polovině 13. století, kdy je uváděn rabín Jakub z Třeště.

Nejstarší doložená třešťská synagoga byla barokní, zmiňovaná roku 1693. Zničena byla při požáru v roce 1824 a její podoba se nedochovala. Současná synagoga byla postavena rychle po zničení staré budovy, dokončena byla v roce 1825. Jedná se o poměrně velkou empírovou stavbu s antickými a egyptskými vzory. V české a moravské synagogální architektuře je unikátní její loubí o pěti polích s šesti toskánskými sloupy. Roku 1920 byla poškozena při dalším požáru, po něm bylo dočasně zazděno zmiňované loubí. Zařízení bylo za 2. světové války zničeno. V současnosti zde působí sbor Církve československé husitské, prostor dále slouží k výstavám a koncertům. Je zde umístěna stálá expozice Franze Kafky (který v Třešti pobýval u příbuzných) a expozice o židovské obci v Třešti.

Židovský hřbitov – jihozápadně od centra města. Mezi 1306 náhrobky se nachází cenné ukázky barokního a klasicistního typu se symbolikou. Hřbitov je volně přístupný po celý rok.


 

Související obrázky: