Třešť – vodstvo

VODNÍ FONTÁNA byla postavena v rámci kompletní rekonstrukce ulice Fritzova v roce 2016. Do provozu byla uvedena na jaře 2017. Fontánu navrhla firma Knesl a Kynčl a vyrobila ji firma Granit Máca z Třeště. Fontána je napájena ze čtyř vodních zdrojů. Potůčkem přitékajícím z masivu Šibeničního vrchu a z jeho přítoků. Dále z pramenů na louce vlevo od silnice vedoucí na Stonařov. Třetí zdroj jsou dva prameny v podloží nově opravené silnice. Poslední zdroj je přepad studánky u silnice na Stonařov (pod radarem). Voda není pitná! Vpustěmi zachycená voda je směrována do jímky v horní části pravostranných uliček. Zde sacím košem začíná potrubí o světlosti 90 mm vedené až k fontáně. Průtok vody lze regulovat šoupaty. Vzhledem k sedmi metrovému převýšení jímky od fontány, nepotřebuje fontána žádné elektrické čerpadlo. Za fontánou je voda sváděna do potrubí pro srážkovou vodu, které vede do rybníčku v zámeckém parku. Kolem fontány byla vytvořena místa k sezení a odpočinku.

Za dobu provozu byl nastaven nejvhodnější průměr trysky a pokud možno co nejlépe vyřešeno zachytávání nečistot z přítoků. Největším zjištěním ale bylo, že fontána nezamrzne ani při pětidenních mrazech atakujících až -18,8°C (minimální průměrná denní teplota byla -13,2°C). Fontánka je tak jednou z pouhých dvou fontán v ČR, s celoročním provozem. Druhá se nachází na Obilném trhu v Brně.

Související obrázky: