Třešť – sakrální

Nejstarší architektonickou památkou ve městě je FARNÍ KOSTEL SV. MARTINA. Byl založen ve 13. století, dostaven ve druhé polovině 15. století a později barokně upraven. V 18. století se na vystavení nové kruchty, jižní sakristie a panské oratoře podílel místní zednický mistr Jakub Lysý. Zajímavým prvkem je gotický náhrobek Jana z Hodic, renesanční náhrobek Kryštofa Vencelíka a pozdně gotická kamenná kazatelna.

Kostelu sv. Martina náleží také FARA, jejíž jádro pochází z roku 1615 a v jejímž výklenku se nalézá rokokové sousoší reliéfního charakteru, a KAPLANKA, která pochází z roku 1771.

Barokní polychromovaná SKULPTURA SV. JANA NEPOMUCKÉHO pocházející z poloviny 18. století je umístěna ve výklenku nově postavené kapličky, kam byla přenesena po zboření původní novogotické kaple. Podživotní figura světce je provedena v tradičním pojetí.

 

Barokní sochy Na Hrázi – sochy Neposkvrněného Početí Panny Marie a svatého Jana Nepomuckého z let 1729 – 1734 pocházejí z rukou F. Klause ze Stonařova. Barokní socha z první poloviny 18. století představuje Immaculatu-ikonografický typ znázorňující Pannu Marii s rukama sepjatýma na hrudi, se svatozáří s 12 hvězdami kolem hlavy, jak stojí na půlměsíci a zeměkouli obtočené hadem.

 

Žulová barokní BOŽÍ MUKA se zajímavě řešenou kapličkou byla postavena v roce 1766. Čtyřboká kaplička je ze tří stran uzavřená železnou tepanou prosklenou mříží. Boží muka jsou opravená a dobře udržovaná.

Související obrázky: