Třešť – obec

TŘEŠŤ leží na Třešťském potoce, který je pravostranným přítokem řeky Jihlavy. Nadmořská výška města se pohybuje mezi 540 m n. m. až 600 m n. m.

Původní jádro města – farní ves Třešť – vznikla na přelomu 12. a 13. století na potoku Třeštici, kde se křižovaly dvě obchodní cesty. První písemná zmínka pochází z roku 1349, kdy Třešť byla malým panstvím s kostelem a tvrzí a patřila Závišovi z Třeště. V průběhu dalších století Třešť několikrát změnila majitele, patřila rodu Šternberků, Vencelíků, nejdéle ji vlastnili Herbensteinové (tři sta let) a posledních sto let do roku 1945 patřila rodu Wenzel-Sternbach. Roku 1901 byla povýšena na město. 
Založení městečka Třeště s jeho židovskou obcí souviselo nepochybně s objevením a královským dolováním stříbra na Jihlavsku. Městečko bylo založeno na levém břehu potoka Třeštice s velkým trojúhelníkovitým náměstím uprostřed. Původní ves s farním kostelem sv. Martina a tvrzí ležela na pravém břehu. V 16. století, kdy byla Třešť v majetku rodu Vencelíků z Vrchovišť a na Žirovnici, byl na místě bývalé tvrze vybudován zámek a na náměstí založen luteránský kostel – dnes chrám sv. Kateřiny. 
Počátkem 19. století se v Třešti rozvíjel průmysl. Byla založena továrna na sukno, na výrobu sirek, v roce 1868 začala malosériová výroba hodinových skříněk a vyřezávaného nábytku. 

Třešť je dnes známá především díky svým betlémům. Historické jádro je městskou památkovou zónou.

Pověst o založení Třeště

Před dávnými časy byly v naší krajině hluboké a nekonečné lesy. Jednoho dne projížděl jimi se svým služebnictvem jakýsi neznámý rytíř, který hledal vhodné místo pro nové sídliště. Zabloudil však a nemohl se dostat z lesa. Když byli všichni značně unaveni, stanuli v místech, kde bývala obecní studně ‚Homolka‘. (V současnosti zhruba na křižovatce u prodejny Albert – pozn. redakce.) Tehdy tam byla lesní studánka a u ní stál velký dub. Pod ním všichni ulehli ke spánku. Rytíř měl divný sen, divné třeštění. Zdálo se mu, že před ním stojí krásná víla, která má v ruce košíček s malými domečky a že je rozhazuje kolem dubu. Když se rytíř probudil, uvažoval o tom snu a pak usoudil, že to bylo znamení k tomu, aby svůj domov založil právě v těchto místech. Dal tedy ihned kácet kolem dubu les a ze dřeva stromů budoval novou osadu. Když byla dostavěna, dal jí jméno Třešť, aby prý se na věky uchovala památka, že podnět k jejímu vzniku dal pouhý sen, pouhé třeštění.

Ze sborníku slohových prací žákyň druhé a třetí třídy Měšťanské školy v Třešti z roku 1931.

Další památky

Související obrázky: