Tag: vodstvo

Ratměřice – vodstvo

KAŠNA byla postavena na návsi roku 1888 a sloužila jako zdroj pitné vody pro místní obyvatele. V roce 1885 byla na prameni u cihelny postavena otevřená kamenná vodárna a odtud se voda vedla vrtanými dřevěnými rourami samospádem do kašny. Osud kašny se začal naplňovat v roce 1937, kdy se začal stavět řádný vodovod z eternitových […]

Chřibská – vodstvo

STUDÁNKA NA POTOKÁCH se nachází v Národním parku České Švýcarsko. Vyvěrá ve svahu pod pískovcovými skalami naproti místnímu domovu důchodců. Jde o stavbičku typickou pro skalní oblast Českého Švýcarska. Kdy vznikla není známo. Skauti tábořící na nedaleké louce, pro které byla studánka zdrojem vody, nad ní vybudovali dřevěnou stříšku ozdobenou stylizovanou skautskou lilií. Jelikož stříška […]

Chodov – vodstvo

BÍLÁ VODA je uměle vytvořená rekreační vodní plocha. Nachází se severně od Chodova vznikla na úpatí Smolnické výsypky, přesně v místě bývalé obce Smolnice. Vodní plocha vznikla požadavkem města Chodov na společnost Sokolovská uhelná v rámci rekultivací území postižených těžbou hnědého uhlí. Záměrem bylo využít území jako koupaliště a rekreační zónu pro obyvatele města. Název […]

Kytlice – vodstvo

BĚLÁ je asi 3,5 km dlouhý pravobřežní přítok Kamenice, protékající lesnatým údolím severozápadně od Kytlic. Pramení pod sedlem mezi Malou a Velkou Tisovou v místech nazývaných Tři potoky, odkud teče přibližně k jihu mezi Javorem a Sokolem. V místě rozvětvení údolí na jižním úpatí Popela býval kdysi rybník Bielsteich (též Pilzteich), z něhož zůstala donedávna zachovaná už jenom mohutná sypaná hráz porostlá stromy. K jakému účelu byl rybník zřízen není známo, víme […]

Třešť – vodstvo

VODNÍ FONTÁNA byla postavena v rámci kompletní rekonstrukce ulice Fritzova v roce 2016. Do provozu byla uvedena na jaře 2017. Fontánu navrhla firma Knesl a Kynčl a vyrobila ji firma Granit Máca z Třeště. Fontána je napájena ze čtyř vodních zdrojů. Potůčkem přitékajícím z masivu Šibeničního vrchu a z jeho přítoků. Dále z pramenů na […]

Řídelov – vodstvo

Menší ŽULOVÝ LOM z 30. let minulého století. Dnes je již tento lom zatopený. Okolí lomu za tu dobu zarostlo krásnou směsí borovic a smrků. Voda je po většinu času dokonale průzračná. Nadmořská výška lomu je 633 m. n. m. Maximální hloubka lomu je 15 metrů. Průměrná teplota vody za červen a červenec – hladina […]

Řásná – vodstvo

VELKÝ PAŘEZITÝ RYBNÍK je jedním z nejčistších rybníků na Vysočině, založený již roce 1565 Zachariášem z Hradce. Plnil od počátku především účel vodárenský, byl jedním z hlavních zdrojů vody pro Telč. K tomuto účelu byla voda z rybníka svedena důmyslnou umělou stokou z povodí Jihlavy do Telčského potoka v povodí Dyje. Z doby založení rybníka se […]